1. Apostolskie prace, trudy, 
Głoście chrześcijańskie ludy 
W dzień Bartłomieja świętego, 
Skarbiąc sobie pomoc Jego.

Ref.:
O Apostole wybrany, 
Od Chrystusa powołany, 
Uproś nam w tej wierze męstwo, 
Za którąś poniósł męczeństwo.

2. Duchem Świętym napełniony, 
Puszczasz się w pogańskie strony; 
Imię Chrystusa zanosisz, 
Wiarę szczepisz, błędy znosisz.

O Apostole wybrany...

3. Indyje świadkiem twych bojów,
Prac i Apostolskich znojów:
Coś tam cierpiał i coś sprawił,
Bóg to swej wiedzy zostawił. 

O Apostole wybrany...

4. Spieszysz w Aramejskie kraje,
Męczeństwa ci nie dostaje:
Tu tyran bój z Tobą wszczyna,
Skórę zdziera, głowę ścina.

O Apostole wybrany...

5. Tak uwieńczony w Syonie,
Siedzisz w Apostołów gronie:
Pomnij by kościół na ziemi,
 Wzrost brał między niewiernemi.

O Apostole wybrany...

6. Wejrzyj z nieba na te kraje, 
W których Ci lud cześć oddaje; 
Strzeż, niech błąd góry nie bierze, 
Wzmocnij w cnocie, utwierdź w wierze.

O Apostole wybrany...

7. Zapal w nas gorliwość świętą, 
Z ducha miłości powziętą, 
By każdy za jej natchnieniem, 
Czuwał nad bliźnich zbawieniem.

O Apostole wybrany...

8. Przykład Twój kładąc przed oczy, 
Gdy nas brzemię nieszczęść tłoczy, 
Lub cierpim niesprawiedliwie,
Daj niech to znosim cierpliwie.

O Apostole wybrany...

9. Chwała Ojcu i Synowi, 
Oraz Świętemu Duchowi:
Jak przedtem, zawsze i ninie,
Niechaj na wiek wieków słynie.

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Ateiści mają znacznie więcej wiary, niż wielu chrześcijan. Wierzą bowiem, że wszystko co istnieje, powstało SAMO... | Petrus