Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło- Życie. W naszej parafii formują się dwa Kręgi Rodzin. W ciągu roku to przede wszystkim comiesięczne spotkania tych wspólnot, na których podejmuje się temat formacyjny, a także dzieli się zobowiązaniami wynikającymi z przynależności do tej wspólnoty. Rodziny umacniają się wiarą i jej codziennym przeżywaniem w zwyczajnym sprawach dnia. To czas nie tylko modlitwy ale przede wszystkim radości spotkania, które umacnia w powołaniu rodzinnym. Wspólnota ta jest źródłem siły do podejmowania zmagań rodzicielskich i pomaga tworzyć niezwykle bogatą duchowy klimat wychowania.

Opiekunem duchowym wspólnot jest ks. Proboszcz.

Informacje na temat formacji w tej wspólnocie możesz znaleźć na ogólnopolskiej stronie Domowego Kościoła...

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. | Św. Augustyn