Sakrament chrztu świętego

Udzielany jest w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godz. 12:30 (w lipcu i sierpniu o godz. 11:00); oraz dodatkowo w Święto  Św. Szczepana i w Poniedziałek Wielkanocny o 12:30 oraz w IV sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 (17:30 - czas zimowy). Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Przynosimy ze sobą akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu rodziców (jeśli był zawierany poza naszą parafią) oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii miejsca zamieszkania, potwierdzające ich wiarę i religijne praktyki. Kandydatami na chrzestnych mogą być Ci, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i uczestniczyli bądź uczestniczą aktualnie w katechezie w szkole; przynoszą Oni indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z oceną z religii.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje udział w katechezie odbywającej się po wieczornej Mszy św. w poniedziałek, bezpośrednio w tygodniu Chrztu.

Sakrament małżeństwa

Co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty: aktualnie pobrane świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej, dowód osobisty.

Duszpasterstwo chorych

Chorych z Komunią świętą odwiedzamy w I sobotę miesiąca od godz. 9:00.

Oprócz tego, chorych odwiedzamy z posługą sakramentalną także przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, a w nagłych przypadkach o każdej porze dnia i nocy. Chorych zgłaszamy osobiście w zakrystii bądź kancelarii.

Pogrzeby

Termin pogrzebu ustalamy w kancelarii parafialnej. Przynosimy Kartę Zgonu z USC (dla celów pochówku) i okazujemy Odpis Aktu Zgonu; przedkładamy również zaświadczenie o przyjęciu przez osobę zmarłą Sakramentu Chorych w szpitalu, a w przypadku zmarłych zamieszkałych poza parafią - zgodę z parafii zamieszkania na pogrzeb.

Spowiedź

- w tygodniu: pół godziny przed Mszą św.
-w Niedzielę podczas każdej Mszy św.
-Pierwsze Czwartki miesiąca: rano- pół godziny przed Mszą św.,  wieczorem- od 16:30 do Mszy św.
-Pierwsze Piątki miesiąca:  rano- pół godziny przed Mszą św., wieczorem- od 16:00 do Mszy św.

 

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Wolę być z Bogiem i niech osądza mnie świat, niż trzymać ze światem, żeby osądził mnie Bóg