-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Rozum bez wiary prowadzi do pychy, a wiara bez rozumu do powierzchownej duchowości | św. Jan Paweł II