CMENTARZ PARAFIALNY
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Mogilanach

 1. Administratorem Cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Mogilanach.
 2. Cmentarz jest miejscem świętym i godnym szacunku.
 3. Groby powinny być zaopatrzone w napisy zawierające imię i nazwisko oraz datę śmierci.
 4. Dane osoby opiekującej się grobem mają być znane Administratorowi cmentarza i należy je uzupełnić w kancelarii parafialnej.
 5. Opiekunowie grobu są zobowiązani do zachowania ładu i porządku na grobie i wokół niego.
 6. Groby zaniedbane i nie opłacone – ofiarą, po 20 latach będą przeznaczone do ponownego pochówku.
 7. Miejsca na cmentarzu podlegają ofierze ustalonej przez Administratora i Radę Duszpasterską.
 8. Wszystkie prace na cmentarzu muszą być uzgodnione z Administratorem Cmentarz lub z wyznaczonym przez niego Zarządcą Cmentarza.
 9. Zgody wymaga:
  - grzebanie zmarłych,
  - ekshumacja lub przeniesienie do innego grobu,
  - budowa grobowca,
  - prowadzenie wszelkich prac kamieniarskich,
  - wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, układanie kostki,
  - sadzenie drzew i krzewów na cmentarzu,
 1. Zakres wykonywanych prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.  
 2. Pomniki , krzyże, płyty i elementy likwidowanego lub przebudowanego grobu powinny  być usunięte przez wykonującego prace.
 3. Śmieci należy gromadzić w miejscu do tego przeznaczonym,
  - Kontener - plastiki, szkło, sztuczne wieńce,
  -  Boks - trawa, drewno, liście, naturalne kwiaty,   
 1. Zabraniu się na cmentarzu, jako miejscu świętym:
  - dewastowania pomników, grobów, niszczenia i kradzieży kwiatów  i innych urządzeń cmentarza,
  - zaśmiecania cmentarza i terenu wokół niego,
  - palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywanie na cmentarzu w stanie nietrzeźwym,
  -  wprowadzanie zwierząt,
 2. Osoby przebywające na cmentarzu proszone są o zachowanie ciszy, powagi, ducha modlitwy i szacunku należnego miejscu pochówku naszych bliskich zmarłych.

Administrator Cmentarza
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła,
32-031 Mogilany, ul. Krakowska 2, tel. 12/2701015

 

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Wolę być z Bogiem i niech osądza mnie świat, niż trzymać ze światem, żeby osądził mnie Bóg