Fundatorem drewnianej kapliczki był Ks. Prał. Walenty Piotrowski, proboszcz w Mogilanach. Kapliczkę zbudowano w roku 1900 z drewnianym ołtarzem i Figurą św. Walentego, biskupa i męczennika, na gruntach należących do parafii. Według podania parafian, przy tej kapliczce odprawiano nabożeństwa o urodzaje, majówki a także służyła ona za schronienie w deszczowe dni dla pasących owce i krowy pasterzy. W ciągu lat kapliczka ulegała zniszczeniu. Kilka lat temu złodziej ukradł Figurę św. Walentego. W ołtarzu powieszono obraz Świętej rodziny.
Kiedy proboszczem w Mogilanach został Ks. Józef Milan / 29.06. 2016 roku /, ówczesny sołtys Pan Edward Żaba, starał się o pozyskanie środków z Gminy na renowację kapliczki. Kiedy nie udało się pozyskać środków finansowych, Rada duszpasterska zadecydowała o przeznaczeniu części ofiar ze składek na wybudowanie nowej kapliczki w tym samym miejscu, o tych samych wymiarach i poddać renowacji zniszczony ołtarz z wykonaniem nowej Figury św. Walentego. Należy nadmienić że stan drewnianych elementów pierwotnej kapliczki nie nadawał się do odnowienia. Po konsultacjach z konserwatorem panem Aleksandrem Jurkiewiczem, stolarzami, Radą duszpasterską, podjęto decyzję, o wykonaniu fundamentu i budowie kapliczki z zewnątrz z twardego drewna, pokrywając dach miedzianą blachą.
Parce trwały od 01. 07. 2018 do 25. 05. 2019 roku. W miedzy czasie w sierpniu 2017 roku zmarł nagle Pan sołtys śp. Edward Żaba. Ta odnowiona kapliczka jest docenieniem jego troski o kapliczki i figurki w naszej parafii. Dzięki zaangażowaniu wielu naszych parafian, udało się dokończyć to dzieło nowej kapliczki na chwałę Bożą, ku uczczeniu św. Walentego, pamięci fundatora Ks. prał. Walentego Piotrowskiego i pożytkowi wiernych, którzy będą się tu modlić.
Osoby które przyczyniły się do renowacji kapliczki:
1. Stolarze: Tomasz Górnisiewicz z synem Arkadiuszem.
2. Konserwatorzy: Jerzy Jurkiewicz, Grzegorz Janik, artysta - malarz Andrzej Górnisiewicz, rzeźbiarz figury - Janusz Wątor.
3. Fundament: Czesław Czechowski, Adam Kuć.
4. Wyłożenie kamieniem: Zygmunt Surówka z synami Bartłomiejem i Janem.
5. Pokrycie blacha miedzianą: Tadeusz Skała, Adam Wątor.
6. Drzwi i okna: Józef Warmuz z synami.
7. Metalowa krata: Kazimierz Papież.
8. Odwodnienie, prace drogowe: Gmina Mogilany z Wójtem Panem Piotrem Piotrowskim z Bazą Osób Komunalnych w Gaju – BUK.
9. Nasadzenie ozdobnych tui, kamień: Adam Stankowski – kościelny, Ks. Józef Milan.
10. Transport kapliczki: Bogdan Radwański, Stanisław Surówka, Tomasz Żórek.
11. Dokumentacja stare zdjęcia: Marta Gadocha, Beata Kopta, Zbigniew Staszczak.

Uroczystego poświęcenia Kapliczki św. Walentego w Mogilanach przy ul. Celny, w czasie Nabożeństwa Majowego dnia 30 maja 2019 roku dokonał Ks. Kan. Józef Milan – proboszcz, przy współudziale Księży wikariuszy: Ks. Roberta Tupty, Ks. Karola Kolczaka, Ks. Marcina Szegdy – rodaka, Kleryka Mateusza Hajdugi, organisty Marka Litwy, kościelnego Adama Stankowskiego. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Mogilany – Pan Piotr Piotrowski, radni, sołtysi, Rada duszpasterska, licznie zebrani wierni z parafia szczególnie z ulicy Celiny i Osiedlowej.
Dziękujemy Bożej Opatrzności za opiekę, św. Walentemu za wstawiennictwo i wszystkim wykonawcom za dar pięknej pracy na chwalę Bożą i ku pożytkowi ludziom.

A. D. 30 maja 2019 roku. Ks. Kan. Józef Milan - proboszcz

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Modlitwa to nie czary, a Pan Bóg to nie Harry. Nie traktuj regułek jak zaklęcia, lecz mów od serca.