1199 -
wg. "Kodeksu małopolskiego" książę Leszek Biały podarował Mogilany wojewodzie sandomierskiemu, Goworkowi.

1231 -
Książę krakowski Henryk Brodaty potwierdza przekazanie dóbr mogilańskich wojewodzie krakowskiemu, Teodorowi z rodu Gryfitów.

1232 -
nazwa Mogilany pojawia się po raz pierwszy w dokumencie historycznym ("villa nomine Mogilani").

1243 - 1560 -
Mogilany własnością cystersów ze Szczyrzyca. Przed 1325 r. powstaje parafia w Mogilanach.

1560 -
na zasadzie umowy, dobra mogilańskie przejmuje od cystersów wojewoda sandomierski i kasztelan krakowski, Wawrzyniec Spytek Jordan, herbu Trąby.

1560 - 1567 -
budowa drewnianego pałacu w Mogilanach Spytka Jordana. Maciej Wirzbięta drukuje w założonej przez Spytka drukarni przy pałacu słynne dzieło Mikołaja Reja z Nagłowić "Żywot człowieka poczciwego".

1568 -
umiera dziedzic Mogilan, Wawrzyniec Spytek Jordan. Pochowany w kościele św. Katarzyny w Krakowie.

1569 -
dobra mogilańskie własnością rodziny Zborowskich.

1604 -
nowy właściciel Mogilan, Mikołaj Borek z Trzcińca funduje murowany kościół w Mogilanach z kaplicą św. Mikołaja.

1608 -
sufragan krakowski Paweł Dąbski konsekruje mogilańską świątynię p.w. św. Bartłomieja.

1761 -
na licytacji dobra mogilańskie kupuje książę Józef Massalski.

Koniec XVIII w. -
poprzez spadki i koligacje rodzinne, mogilańskie dobra są kolejno własnością: Potockich, Lubomirskich, Taszyckich i Tarłów.

1802 -
Mogilany i Głogoczów kupuje dziedzic Modlnicy, Józef Nowina KonopKa. Aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 r., w rękach rodziny Konopków.

1923 -
4 lipca do Mogilan przybywa przedstawiciel Ojca świętego Piusa XI w Polsce, nuncjusz papieski, arcybiskup Fezu, ks. Lauri.

1928 -
26 października Mogilany odwiedza prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki.

1929 -
przebudowa kościoła w Mogilanach wg planów Franciszka Mączyńskiego, pod kierunkiem ks. proboszcza Józefa Mazurka.

1975 -
przebudowa kościoła wg projektu inż. arch. Wandy Łopatowej, pod kierunkiem ks. proboszcza Józefa Żurawika.

od 1979 -
dzięki ofiarności Parafian, pod kierunkiem ks. proboszcza Tadeusza Hańderka wykonano: ogrzewanie, elektryfikację i radiofonizację świątyni, pomalowano i odnowiono wszystkie ołtarze, sporządzono nowe ławki w nawie głównej i obiegającej, a także nowe umeblowanie zakrystii, 3 nowe Konfesjonały i 8 klęczników, zbudowano 2 domy katechetyczne w Bukowie i Konarach, nową plebanię, powiększono i ogrodzono cmentarz grzebalny.

1992 -
erygowanie Dekanatu Mogilańskiego (Gaj, Głogoczów, Kraków-Opatkowice, Krzyszkowice, Libertów, Mogilany, Rzeszotary, Siepraw, Świątniki Górne, Włosań). Pierwszym dziekanem Dekanatu Mogilańskiego zastał ks. proboszcz Tadeusz Hańderek.

1993 -
wykonane zostało kompletne malowanie wnętrza kościoła, odnowiono polichromię na ścianie prezbiterium, przeprowadzono renowacja ambony i dobudowano do niej odpowiednie schody.

2001 - 2007 -
wybudowano nową plebanię z kaplicą, wybrukowano plac przed dzwonnicą i chodnik wokół kościoła, wykonano nową elewację murów zewnętrznych świątyni i części ogrodzenia, przeprowadzono naprawę części dachu, uporządkowano teren wokół nowej plebanii, wygospodarowano część działki pod parking.

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

(...) "wierzący, ale niepraktykujący"? To tak jakby powiedzieć "żyjący, ale nieoddychający" | Krystian Wieczorek