1. Dzisiaj zwłaszcza na sumie przed Jezusem Eucharystycznym ofiarujemy Bogu wykonane w tym roku prace renowacyjne Kościoła: pomalowanie dachu na kruchcie od zachodu, renowację drzwi wejściowych i dolnych okien. Renowację schodów wejściowych, elementów metalowych ogrodzenia, bram, balustrad i wycieraczek a szczególnie przeprowadzaną teraz wymianę ogrzewaczy na zimę oraz systemu ich sterowania, co będzie  kosztowało ok. 40 tys.zł. Bóg zapłać za ofiary dziś na tacę na budowę Sanktuarium Błog. Jana Pawła II w Łagiewnikach. 

2. Zapraszamy dzisiaj o g. 16,15 na Nabożeństwo różańcowe i codziennie do czwartku o g. 17,00, do prowadzenia których zapraszamy !!!. Pół godziny wcześniej Różaniec i Msze wieczorne w ciągu tygodnia teraz po zmianie czasu o g. 17,30.  

3. W piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione jak w każdą niedzielę o g 7,30, 9,30, 11,00 i 17,00. Szczególnie  zapraszamy wiernych na dodatkową Mszę świętą o g. 14,00 po której udamy się w procesji na cmentarz, modląc się tradycyjnie przy czterech stacjach i odczytując imiona zmarłych polecanych Miłosierdziu Bożemu w wypominkach jednorazowych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Raduje­my się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam -jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary.

4. Niech tej radości nie gasi nasze pochylenie nad grobami naszych bli­skich zwłaszcza we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale ufamy, że i nasi bliscy zmarli i kiedyś my sami dołączymy do grona świętych i błogosławionych. W sobotę w Dzień Zaduszny Msze święte o g. 7,30, 8,30,9,30 i po południu o 15,00, 16,00 i 17,30 przed i w czasie których będziemy wypominać zmarłych i modlić się o ich wybawienie z czyśćca, by jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w Niebie. Od g.10,00 comiesięczne odwiedziny chorych z sakramentami świętymi. O g. 17,00 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych również z wypominkami.

5. Przez siedem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie Kościoła lub kaplicy oraz nawiedzenie cmenta­rza i odmówienie modlitwy w ich intencji /oczywiście ze stałymi warunkami: spowiedzią i komunią świętą/. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków", które można składać po Mszach świętych w zakrystii,/zresztą zawsze/. Ofiarujmy im także częściej Msze święte i gorliwą modlitwę różańcową, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Dlatego zapraszamy codziennie przez cały Tydzień Zaduszny do Kościoła o g.17,00 na Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami rocznymi oraz modlitwami o wybawienie  dusz z czyśca, po czym ok.17,30 Msza święta. Zmarli od­wdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

6.Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu na cmentarzu, świętym miejscu oczekiwania Zmartwychwstania przez naszych zmarłych. Uszanujmy inne mogiły i całość cmentarza. Nie zostawiajmy odpadów, szło i inne stałe odpady składajmy do pojemników. Na drogach, pamiętajmy o bezpieczeństwie.

7. Uroczystość Wszystkich Świętych jest równocześnie pierwszym piątkiem, Dzień Zaduszny pierwszą sobotą miesiąca. W związku z tym spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej i chętnych już we wtorek od 16,00.  We czwartek od 15,30 spowiedź młodzieży zwłaszcza przygotowującej się do bierzmowania i dorosłych. W I sobotę oddając szczególną cześć Niep. Sercu NMP, módlmy się o przymnożenie nam wiary przyjmując nauczanie Błog. Jana Pawła II. O g.16,45 z wystawienie Najśw.Sakramentu i  adoracja; o g.17,00, Różaniec z udziałem Żywych Róż, Rycerstwa Niepokalanej, Duchowej Adopcji i rodzin oczekujących narodzin dzieci prowadzony przez Róże kobiet z Mogilan, modlitwy do  Serca Matki Bożej Fatimskiej iMsza św .

8. Składamy serdeczny Bóg Zapłać za sprzątanie, ozdobienie i ofiarę rodzinom z ul. Zakopiańskiej do Rynk . Wyjątkowo na  czwartek po Mszy wiecz. ok.18,15 prosimy do troski o Kościół rodziny z Podstyru: z ulic: Jaśminowej, Zakopiańskiej nr niep. I Myślenickiej w tym rejonie a w sobotę od. g. 10,30 z ulic: Widokowej, Kolorowej i Zakopiańskiej /jak w czasie kolędy/.

9. W przyszłą niedzielę po Mszy o g. 7,30 Zmianka Tajemnic Róż kobiet i mężczyzn i jak co miesiąc prosimy o szczególne ofiary z rodzin na zrobienie nowego ogrzewania świątyni. W intencjach ofiarodawców modlimy się o Błog. B. w Mszach za parafian.

10. Jutro czcimy w liturgii świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza, wzywanego w szczególnych potrzebach. Zapatrzeni w ich świadectwo prośmy Boga o tak samo silną wiarę. Polecamy modlitwom wiernych + Ks. Tadeusz Hańderka.

607135
Dzisiaj: 29
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,111