1. Dzisiaj w liturgii rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie, katedry papieża, „matki wszystkich kościołów”. Módlmy się za papieża i cały Kościół. Również przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wspieramy modlitwą i ofiarą do puszki chrześcijan z Syrii, którzy są zabijani i brutalnie prześladowani, 2,5 mln musiało uciec poza granice. Także jest Msza święta o g. 12,30 z udzielaniem chrztu, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca. Zapraszamy o g. 16,15 na Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami za zmarłych.

2. Aby rozpocząć realizowanie programu przygotowań duchowych i organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży w grupie zaangażowanych młodych naszej parafii zapraszamy dzisiaj chętnych do zgłoszenia tego nam duszpasterzom po Mszach św. w zakrystii a zwłaszcza przybycie dzisiaj na spotkanie o g. 18,00 do Sali na starej plebanii.

3. We wtorek, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Tradycyjnie zapraszamy z Władzami Samorządowymi i Gminnym Ośrodkiem Kultury na Mszę świętą o g. 17,00 w intencjach Ojczyzny. Po Mszy św. złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i program patriotyczny w Sali narad Urzędu Gminy.

4. W listopadzie szczególnie pamiętajmy o zmarłych. Zapraszamy w soboty o g.17,00 na Nabożeństwo różańcowe z wypominkami i w niedziele ok. 10 min przed Mszami na wypominki i modlitwy za duszami w czyśćcu cierpiącymi.

5. Dzisiaj po Mszy o g. 7,30 (zaległe z ubiegłej niedzieli) Zmiana Tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn, a także dziękujemy, (jak co miesiąc) za ofiary z rodzin na ręce Rady duszp. na pokrycie wysokich kosztów tegorocznych prac renowacyjnych przy Kościele (szczególnie wymiany pokrycia dachu nad obejściem) i Kaplicy w Chorowicach. Wypraszamy dla Was Błog. B. w Mszach św. za parafian. Ponieważ prace zostały zakończone w przyszłą niedzielę w Kaplicy w Chorowicach o g.10,00 odprawimy Mszę świętą ofiarując Bogu te prace konserwatorskie odnowienia elewacji – wątek ceglany i tynki oraz stolarka okienna i drzwi wejściowe, ofiarując Mszę św. za zmarłych i modląc się o Błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców.

6. Parafian z Chorowic wieś cz.I prosimy w tym tygodniu o gruntowne posprzątanie Kaplicy i otoczenia oraz przygotowanie na Mszę św. Bóg zapłać rodzinom z Chorowic- Podbukowa cz. I., które wczoraj sprzątały i wspólnie z cz. II ozdobiły ołtarze kwiatami. Do troski o Kościół w sobotę od g. 8,00 prosimy parafian z Chorowic – Podbukowa cz. II od p. Łukasik do p. Bartosz /jak w czasie kolędy/. Za 2 tygodnie Chorowice wieś cz. II /od Ożogów do Ożogów/ k. drogi do Skawiny?

7. Polecamy do rodzin pisma katolickie, a szczególnie Jaś dla przedszkolaków, Drogę dla młodzieży i Miłujcie się /także dla małżonków/ oraz odnowioną Niedzielę z dodatkiem dla młodych i małopolski, Źródło i Gość Niedzielny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: We wtorek 11 listopada – Św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, mnich i biskup w Tours; modlitwom wiernych polecamy Ks. Marcina Szegdę naszego rodaka. We środę, 12 listopada – św. Jozafat, z XVII wieku apostoł kresów wschodnich; w czwartek, 13 listopada – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy polscy z początku XI wieku.

606918
Dzisiaj: 4
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,894