1. Przez M B Kalwaryjską w łączności z rodzinami pielgrzymującymi do Niej, módlmy się o miłość w rodzinach i pokój zwłaszcza na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, aby świat uniknął okrucieństwa wojny. Dziś po Mszy o g.7,30 Zmiana tajemnic w Żywych Różach kobiet, mężczyzn i młodych, a o g. 16,30 Nieszpory.

2. Jutro w liturgii święto: Narodzenia NMP zwane świętem Matki Bożej Siewnej. Na Mszach św. o g. 6,30 i 18,00 pobłogosławimy nasiona do siewu. Polecając Bożej opatrzności, za wstawiennictwem Maryi, przyszłoroczne plony pamiętajmy, że i my możemy być „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego.

3. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta.

4. Prosimy rodziców, aby katecheza szkolna i przygotowanie do sakramentów: pierwszej komunii i bierzmowania dzieci i młodzieży, które powinny być w parafii zamieszkania były przedmiotem szczególnej troski. Zgodnie z nową podstawą programową przyjmowanie Pierwszej Komunii Św. będzie u końca pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w kl III. Prosimy rodziców tych dzieci niezależnie od tego w jakiej szkole się uczą religii, by pobrali w przyszłą niedzielę w zakrystii Deklaracje przygotowań w parafii. Uroczyste rozpoczęcie przygotowań będzie 26 września /piątek/ na Mszy o g.18,00 i następne raz na dwa miesiące. Natomiast sakrament bierzmowania tak, jak dotychczas będzie u końca III klasy gimnazjum. Przygotowania poprzez spotkania przy parafii odbywają się poczynając od kl. I. Prosimy młodzież i rodziców z kl. I gimnazjum, by pobrali w przyszłą niedzielę w zakrystii Deklaracje do zapisu na przygotowania. Uroczyste rozpoczęcie przygotowań wszystkich klas gimnazjum będzie w piątek 19 września na Mszy o g.18,00, w związku ze Świętem Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Harmonogram dalszych spotkań będzie ogłoszony i umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Spotkania klas pierwszych i drugich będą raz w miesiącu. Natomiast młodzież klas III obowiązują spotkania co tydzień i rozpoczną się po niedzieli 21 września w wybranych grupach w poniedz. o 16,30,we czwartek o 16,30 i o 18,45.

5. Zachęcamy też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego i dobrego spędzania czasu wolnego. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas, wspólnoty młodych: Ruch Światło - Życie /tzw. Oaza/, Liturgiczna Służba Ołtarza: ministranci i schola. Oaza ma spotkanie w piątek po Mszy wieczornej. Kandydaci na ministrantów w sobotę g. 9,00, należący już do tej wspólnoty o g. 10,00, do scholi o 11,00. Młodzież „Oazy”,szkół średnich i studiującą szczególnie zapraszamy na Mszę 19 września o g. 18,00 by rozpocząć przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

6. Dziękujemy rodzinom z ul. Spacerowej, Leszka Białego, Świątnickiej i Zakopiańskiej w tym rejonie za sprzątanie świątyni i kwiaty przy ołtarzach, nowożeńcom przy ołtarzu głównym . Na sobotę do troski o Kościół prosimy rodziny z I cz. ul. Mogilańskiej 1 -38 i Stromej, za 2 tygodnie ul. Mogilańska do końca.

7. Dziękujemy rodzinom, które dziś na ręce Rady duszpasterskiej składają ofiary. Dokonaliśmy wymiany pokrycia dachu Kościoła nad obejściem prezbiterium. Zrobiona została także renowacja tynku i pomalowana elewacja kruchty przy wejściu głównym. Trzeba poprawić fugi okładzin muru ogrodzenia. Trwają prace konserwatorskie przy odnawianiu elementów z cegły Kaplicy w Chorowicach, dokończeniu prac przy tynkach oraz renowacji stolarki okiennej i drzwi. Dziękujemy parafianom z Chorowic za składane hojnie ofiary z rodzin Radzie a zwłaszcza na Mszach św. w kaplicy. Ponieważ w czasie prac sprawowanie Mszy tam nie jest możliwe prosimy aby Rada z P. Sołtysem przeprowadziła zbiórkę po rodzinach. Jak wiemy przy dotacji WUOZ my mamy pokryć przeszło 60 tys. zł kosztów prac. Również wykonaliśmy wielką i kosztowną pracę renowacji ogrodzenia na cmentarzu: niektóre słupy nowe, wszystkie odnowione, także daszki i podmurówka oraz elementy metalowe. Prosimy rodziny o pomoc, także w pokryciu kosztów krzewów, które mamy zasadzić. Prosimy rodziny, które tylko mogą, aby ofiarowały z serca środki na pokrycie tych wszystkich kosztownych prac i dużych wydatków. Szczególne Bóg zapłać rodzinom, które składają systematycznie ofiary. Modlimy się o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Was we Mszach za Parafian.

8.W przyszłą niedzielę Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum prosi o ofiary do puszki w ramach akcji „Dzieci idą do szkoły” na dofinansowanie najuboższym zakupu podręczników, przyborów i itp.

9.W liturgii: we wtorek- Błog. Anieli Salawy, dziewicy - Odpust w Sieprawiu i 10 lecie Sanktuarium – suma o g.18,00; w sobotę Św. Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła.

606112
Dzisiaj: 100
Wczoraj: 101
Ten miesiąc: 2,088