1. Dziś w Kościele jest dzień poświęcony środkom społecznego przekazu: prasie, radiu, telewizji i internetowi. Media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z ich dobrodziejstw, ale pamiętajmy, że powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. Zachęcamy do korzystania z naszych katolickich tygodników i miesięczników dla dzieci, młodzieży i rodzin dostępnych po Mszach św /na stolikach/, z radia Maryja, telewizji Trwam i programów religijnych w innych stacjach oraz stron internetowych polecanych na stronie naszej parafii.

2. Rozpoczynamy dziś Tydzień Wychowania pod hasłem: ”Prawda fundamentem wychowania”. Włączmy się wszyscy czynnie i przez modlitwę do takiego realizowania wołania Kościoła przez nauczycieli, wychowawców a zwłaszcza przez rodziców wobec dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość narodu.

3. We czwartek 18 września święto Św. Stanisława Kostki, patrona polskich dzieci i młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Z tej okazji zapraszamy w piątek na Mszę św. o g. 18,00 dzieci i młodzież w tym gimnazjalną wszystkich klas, szkół średnich i studiującą w tym „oazową”. Rozpoczniemy spotkania przygotowującego do sakramentu bierzmowania i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Po Mszy św. wystąpi Dekanalny Koordynator Przygotowań ŚDM. Zapraszamy do włączenia się w to Spotkanie władze gminne, samorządowe, szkolne, organizacji i ruchów oraz przedsiębiorców.

4. Prosimy rodziców, aby katecheza szkolna i przygotowanie do sakramentów: pierwszej komunii i bierzmowania dzieci i młodzieży, które powinny być w parafii zamieszkania były przedmiotem szczególnej troski. Prosimy rodziców dzieci klas trzecich, niezależnie od tego w jakiej szkole się uczą religii, by pobrali dzisiaj w zakrystii Deklaracje przygotowań do I spowiedzi i komunii św. w parafii. Uroczyste rozpoczęcie przygotowań będzie 26 września /piątek/ na Mszy o g.18,00 i następne raz na dwa miesiące. Prosimy młodzież i rodziców z kl. I gimnazjum, by pobrali dzisiaj w zakrystii Deklaracje do zapisu na przygotowania bierzmowania. Uroczyste rozpoczęcie przygotowań wszystkich klas gimnazjum będzie w piątek 19 września na Mszy o g.18,00. Młodzież wszystkich klas prosimy w piątek od g. 16,00 do spowiedzi, po której otrzymają indeksy przygotowań. Harmonogram dalszych spotkań jest ustalony i umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Spotkania klas pierwszych i drugich będą raz w miesiącu. Natomiast młodzież klas III obowiązują spotkania co tydzień i rozpoczną się po niedzieli 21 września w wybranych grupach w poniedz. o 16,30,we czwartek o 16,30 i o 18,45.

5. Dziś 2 rocznica nawiedzin wizerunku Jezu Ufam Tobie i poświęcenia nowych ołtarzy. We wtorek 16 /pamiętny dzień wyboru/ po Mszy porannej i o 17,30 przed wieczorną będziemy się modlić przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła przy ołtarzu Jego relikwii krwi i sutanny. A 22 września przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego modlić się będziemy o dobre przygotowanie do przyjęcia relikwii Św. Siostry Faustyny 12 października. Zachęcamy do składania u ołtarzy próśb i podziękowań /na kartkach i wpisywania do księgi/, przedstawianych Bogu na tych nabożeństwach.

6. We wtorek przypada 4 r. śm. + Księdza Tadeusza Hańderka i 35 r. śm. Ks. Józefa Żurawika naszych proboszczów. Modlić się już dzisiaj, a zwłaszcza we wtorek na Mszy o g. 18,00 by Miłosierny Jezus dał im radość nieba, za ofiarną służbę.

7. We środę, 17 września, 75 rocznica napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o poległych na Wschodzie za Ojczyznę.

8. Bóg zapłać rodzinom, które ofiarowały w ubiegłą niedzielę 4495 zł na pokrycie kosztownych prac renowacyjnych i dużych wydatków. Dziś Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum zbiera ofiary do puszek w ramach akcji „Dzieci idą do szkoły” na dofinansowanie najuboższym zakupu podręczników, przyborów i itp.

9. Dziękujemy rodzinom z I cz. ul. Mogilańskiej 1 -38 i Stromej za sprzątanie świątyni i kwiaty przy ołtarzach i ofiarę, nowożeńcom za słoneczniki . Na sobotę do troski o Kościół prosimy rodziny z II cz. ul. Mogilańskiej od nr 41 do końca i ul. Wschodniej, za 2 tygodnie ul. Szkolnej, Grodzkiej i Zakopiańskiej. w tym rejonie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 16 IX we wtorek – Św. Korneliusz, papież i Cyprian, biskup - męczennicy z połowy III wieku; 20 IX w sobotę– Święci Andrzej Kim Taegon i Towarzysze z Korei, męczennicy z XIX w.

606917
Dzisiaj: 3
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,893