1. Święci Piotr i Paweł są filarami Kościoła. Ponieważ przelali krew za Ewangelię Chrystusa tego samego dnia w Rzymie, od starożytności chrześcijańskiej obchodzono ich święto tego samego dnia.

2. Pamiętajmy w modlitwach o kolejnym następcy św. Piotra o Ojcu Świętym Franciszku. Interesujmy się Jego nauczaniem, by w jedności z nim przyczyniać się do budowania Chrystusowego Kościoła. Jest wśród pism katolickich kolejny numer CHIT – Chrystus i Ty pt.” Fenomen Papieża Franciszka” /1,99 zł/.

3. Dziś o g. 16,30 i jutro po Mszy o g.18,00 ostatnie Nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Zapraszamy do udziału w nich wszystkich a szczególnie tych, którzy jeszcze w nich nie uczestniczyli. Dziękować Jezusowemu Sercu za Jego miłosierdzie i wypraszajmy potrzebne łaski dla siebie i całego świata.

4. Dla dzieci, młodzieży i niektórych dorosłych rozpoczął się czas wakacyjnego wypoczynku. Niech nie będzie on pozbawiony świadomości obecności Boga w pięknie stworzonego świata i drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym w codziennej modlitwie i niedzielnej oraz świątecznej Mszy św. wszędzie gdzie wypoczywamy. Od jutra w czasie wakacji Msze św. rano w ciągu tygodnia o g. 7,00.

5. We czwartek, 3 lipca, święto św. Tomasza Apostoła, który głosząc naukę Chrystusa w Indiach poniósł śmiercią męczeńską. Módlmy się o wzrost Kościoła w świecie.

6. W tym tygodniu też pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w czasie adoracji od g.17,00. Wcześniej od 16,30 i w piątek od g. 6 i 16 zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania ze spowiedzi i przyjęcia komunii św. wynagradzającej Sercu Jezusa na Mszach św. o g. 7 i 18, W pierwszą sobotę jak co miesiąc modlimy przez Niepok. Serce NMP. Od g.17,00 adoracja Jezusa, modlitwa Różańcowa prowadzona przez Róże i przyjmowanie nauczanie Św. Jana Pawła II z wypraszaniem świętego życia w rodzinach i potrzebnych łask tym, które oczekują narodzin dzieci. Chorych z sakramentami św. odwiedzimy rano od ok.9.00 z wyjątkiem Konar i Włosani, u których już będziemy w piątek od ok. 9,00.

7. W przyszłą pierwszą niedzielę miesiąca lipca po Mszy o 7,30 Nabożeństwo Zmiany Tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn. Również po Mszy o g. 17,00 spotkanie Rady Duszpasterskiej na temat nauczania papieża Franciszka. Bardzo prosimy o ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na naszą świątynię. Ku przypomnieniu; trwają prace wymiany pokrycia dachu blachą nad obejściem o kosztach ok. 40 tys. zł. Bóg zapłać P. Skale i Wątorowi za dobre, i fachowe wykonywanie. Również rozpoczynają się prace konserwatorów w Kaplicy w Chorowicach przy elewacji: wątku ceglanym i tynkach oraz stolarce okiennej i drzwiowej o kosztach przeszło 60 tys. zł. Dziękujemy wszystkim rodzinom za włączanie się w tę troskę o Kościół i Kaplicę, także przez wpłaty przez konto w banku. Dla wszystkich ofiarodawców wypraszamy Błog. Boże. .

8. Po wiele prośbach Ks. wikariusza Krzysztofa Kasprzaka Ks. Kard. Stanisław Dziwisz wyraził zgodę na podjęcie przez Księdza posługi misjonarskiej zwalniając go z dniem 28 sierpnia br. z obowiązków wikariusza naszej parafii. Przez orędownictwo Św. Jana Pawła polecajmy Księdza opiece Pana Jezusa Dobrego pasterza wypraszając potrzebne łaski w przygotowaniach do trudu misyjnej pracy. Równocześnie mianowany został do pełnienia obowiązków wikariusza Ks. Robert Tupta przychodzący do nas z parafii Św. Jana Kantego w Krakowie – os. Widok. Również módlmy się w intencjach Jego posługi w naszej Parafii.

9 Dziękujemy rodzinom z Postyru za sprzątanie Kościoła, kwiaty i 200 zł ofiary. Do troski o Kościół w sobotę od g.8 prosimy rodziny z Podstyru cz. II – ulic Jaśminowej, Zakopiańskiej w tym rejonie /numery nieparzyste/ i Myślenickiej /jak po kolędzie/.

606112
Dzisiaj: 100
Wczoraj: 101
Ten miesiąc: 2,088