1. Jest zarazem ostatnia niedziela roku szkolnego. W najbliższy piątek, 27 czerwca, będziemy dziękować dobremu Bogu razem z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz katechetami za wszystkie dobrodziejstwa, których udzielił im w tym roku szkolnym. Ze szkół z Mogilan na Mszy św o g.8, w Kaplicy Bukowie również o g. 8, w szkole w Konarach o g. 10.

2. Również w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykorzystajmy zatem okazję do spowiedzi we czwartek od 16,30 zwłaszcza dzieci i młodzież, aby godnie przystąpić do stołu Pańskiego w duchu dziękczynienia za rok szkolny na Mszach św. Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będą o g.6,30 i18.

3. Ta Uroczystość to także z inicjatywy Św. Jana Pawła II Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego.

4. Przed nami ostatni tydzień czerwca, który poświęcony jest Najśw. Sercu Pana Jezusa. Dlatego też zapraszamy do udziału w nabożeństwach: dzisiaj o g. 16,15 i w ciągu tygodnia po Mszy o g.18,tym bardziej, że trwa tak zwana oktawa Bożego Ciała i odbywają się procesje Eucharystyczne wokół kościoła z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców i starszych. We czwartek uroczyste zakończenie oktawy z poświęceniem wianków i ziół i błogosławieniem dzieci.

5. Jutro Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

6. We wtorek, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, za którą oddał życie. Naśladujmy Go zgodnością czynów i słów z wiarą i pobożnością.

7. W sobotę w liturgii czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Gorąco zachęcamy, by w latach nowenny przed 100 rocznicą objawień fatimskich w 2017 roku nabożeństwem 5 pierwszych sobót wynagradzać za grzechy nasze i świata.

8. W przyszłą niedzielę, 29 czerwca, będziemy przeżywali uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy są filarami Kościoła. Módlmy się za Ojca Świętego, następcę św. Piotra, biskupa Rzymu i całego Kościoła.

9. Dziękujemy za słowo Boże O. Tomaszowi i i pomoc studentom, którzy po Mszach kwestują na pielgrzymkę do Santiago de Compostela św. Jakuba. Szczególne Bóg zapłać za ofiary na tacę na dofinansowanie udziału w rekolekcjach wakacyjnych najuboższym dzieciom i młodzieży naszej parafii.

10.Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do jak najgodniejszego uczczenia Jezusowego Ciała i Krwi w Boże Ciało, a zwłaszcza przygotowującym ołtarze, i biorącym czynny udział we Mszy i procesji: dzieciom, młodzieży, dorosłym chórowi, Związkowi Pszczelarzy i szczególnie Ochotniczej Straży Pożarnej z Policją za utrzymanie ruchu. Wielkie Bóg zapłać stolarzom Panom Papieżom za zrobienie 2 nowych ołtarzy, tym, którzy je jak, co roku przygotowywali, paniom z Żywych Róż i kilku rodzinom za ofiary na pokrycie części kosztów. ołtarzy, dekoracji i kwiatów. Bóg zapłać rodzinom z ul. Żary za sprzątanie świątyni i ofiarę 310 zł. Także rodzinom z ul. Świątnickiej za sprzątanie i nowożeńcom Arturowi i Joannie za dodanie kwiatów przed ołtarzem. Na sobotę do troski o Kościół prosimy rodziny z Podstyru - ul: Leszczynowej, Widokowej, Kolorowej i Zakopiańskiej w tym rejonie /jak po kolędzie/.

11. Odeszła do wieczności +Bronisława Kubik lat 84 z Mogilan ul. Żary. Dobry Jezu…

12. Polecamy pisma katolickie: Mały Gość dla Droga dla młodych , bardzo dobre Miłujcie się dla narzeczonych i małżonków i kolejny CHIT – Chrystus i Ty pt. Fenomen Papieża Franciszka i wewnątrz nru też Kamila Stocha.

608154
Dzisiaj: 99
Wczoraj: 108
Ten miesiąc: 4,130