1. Niech nie przestanie rozbrzmiewać w naszych sercach, myślach i rozmowach prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa, która jest podstawą naszej wiary.

2. Przed nami ostatni już tydzień miesiąca maja poświęconego Matce Bożej. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych dzieci, młodzież, rodziców i starszych dzisiaj o g.16,30 i codziennie po Mszy o g. 18. Śpiewajmy też Litanię loretańską i pieśni Maryjne, gromadząc się w kaplicach i w gronie rodzinnym oraz sąsiedzkim przed figurami i obrazami, dziękując Bogu za dar tak wspaniałej Matki.

3. Jutro, 26 maja, Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie zwłaszcza na Mszach św., prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki.

4. Jednocześnie od jutra do środy Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez wstawiennictwo Maryi i Świętych będziemy prosili o Boże Błog. dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu nie brakowało chleba powszedniego. Po Mszy rano wyjdziemy z modlitwą do krzyży przy kościele, także na Nabożeństwie majowym będą te modlitwy - zapraszamy, bo klęski żywiołowe coraz częściej zdarzają się w Polsce.

5. W środę, 28 maja, przypada 33. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

6. W sobotę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.

7. W przyszłą pierwszą niedzielę miesiąca czerwca po Mszy o 7,30 Nabożeństwo Zmiany Tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn. Prosimy także o ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na renowację naszej świątyni. Ofiary z ubiegłego miesiąca wyniosły 3815 zł. Przed nami prace wymiany pokrycia dachu blachą nad obejściem po kosztach ok. 40 tys. zł. Również przy udziale Wojew. Urzędu Ochrony Zabytków przy Kaplicy w Chorowicach będziemy prowadzić prace konserwatorskie przy elewacji: wątku ceglanym i dokończeniu prac przy tynkach oraz stolarce okiennej i drzwiach wejściowych. Nasz przeszło 50% udział to przeszło 60 tys. zł. Prosimy wszystkie rodziny, jeśli tylko mogą o ofiary, w tym rodziny z Chorowic. A może znaleźli by się fundatorzy – sponsorzy tego dzieła. Dla wszystkich ofiarodawców wypraszamy Błog. Boże we Mszach św.

8. Bardzo dziękujemy rodzicom i młodzieży bierzmowanej za przygotowanie świątyni przez sprzątanie i ozdobienie na tę uroczystość. Także za dar ofiarny ołtarza na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Bóg zapłać rodzinom z Mogilan z ulic: Skrzyszów, Działy i przyległych za sprzątanie Do troski o kościół poprzez sprzątanie i ozdobienie prosimy w sobotę o g. 8 rodziny z Mogilan, ulic: Zagórskiej i Osiedlowej oraz części Myślenickiej /jak po kolędzie/.

9. W przyszłą niedzielę także kolejne Święto Dziękczynienia i możliwość wsparcia ofiarą do puszki budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

10. Polecamy do rodzin pisma katolickie a zwłaszcza przez rodziców dla młodzieży.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
26 V w powiedz.– św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter; jest nazywany „apostołem Rzymu”; wprowadził zupełnie nowe formy duszpasterstwa polegające na gromadzeniu w tzw. oratoriach ludzi z różnych stanów, by rozmawiać z nimi na tematy wiary, jak też aktualnych wydarzeń; od niego wywodzą się filipini;
29 V we czwartek – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka sióstr urszulanek, dających nieoceniony wkład w wychowanie dzieci i młodzieży.

606919
Dzisiaj: 5
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,895