1. Dziś kończy się 40-dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom. Najbliższy tydzień będzie poświęcony przygotowaniom do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Prośmy o łaskę otwarcia serc naszych na przyjęcie tego daru i umiejętność właściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego, zwłaszcza dla młodych, którzy w ostatnich latach przyjmowali sakrament bierzmowania, których szczególnie zapraszamy na Mszę św. o g. 11,00, by przygotowali się do Światowych Dni Młodzieży. Ofiara na tacę na Mszach na organizację tych dni w Krakowie a do puszek na rzecz poszkodowanych przez wielką powódź w Serbii, Bośni i Hercegowinie o co prosi Ks. Kard. i Caritas.

2. Dziś także Dzień Dziecka. Pamiętajmy o najmłodszych, nie tylko obdarowując ich materialnie, lecz prośmy Pana, by wzrastały duchowo. Nie zapominajmy o dzieciach opuszczonych, zmuszanych do niewolniczej pracy, wykorzystywanych czy głodnych. Zainteresujmy się i podejmijmy np. adopcję na odległość.

3. Dziś również 1 niedziela czerwca, w którą od kilku lat w naszym kraju jest obchodzony Dzień Dziękczynienia. Zanośmy do Boga dziękczynienie za wszystko i wspierajmy ofiarą do puszki budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

4. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który tradycyjnie poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie zapomnijmy o uczestnictwie w nabożeństwach czerwcowych, zapraszając na nie naszych bliskich i znajomych. Będzie ono odprawione codziennie po Mszy św. o g.18,00. A dzisiaj o g.16,30 będzie połączone z dziękczynieniem Bogu za wszelkie łaski.

5. W tym tygodniu również pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. We czwartek od g.16,30 zapraszamy do spowiedzi dzieci i młodzież już na zakończenie roku nauki oraz dorosłych. Od 17,00 Godzina święta i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do szczególnego zadośćuczynienia za grzechy Sercu Jezusa. Okazja do spowiedzi będzie od g.6,00 i 16,00.Na nabożeństwie czerwcowym nie tylko śpiew Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także akt wynagrodzenia. W pierwszą sobotę miesiąca. Od g.17,00 comiesięczne Nabożeństwo do Niep. Serca NMP, w czasie którego będziemy modlić się przez Maryję i wstawiennictwo Św. Jana Pawła II, rozważając Tajemnice Różańca prowadzonego przez Róże mężczyzn i przyjmując papieskie nauczanie, wypraszając święte życie dla rodzin w sposób szczególny polecając te, które oczekują narodzin dzieci. Chorych sakramentami św. odwiedzimy rano od ok.8,30.

6. Serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze o ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na naszą świątynię. Wkrótce przed nami prace wymiany pokrycia dachu blachą nad obejściem o kosztach ok. 40 tys. zł. Również przy udziale Wojew. Urzędu Ochrony Zabytków przy Kaplicy w Chorowicach będziemy prowadzić prace konserwatorskie przy elewacji: wątku ceglanym i dokończeniu prac przy tynkach oraz stolarce okiennej i drzwiach wejściowych. Nasz przeszło 50% udział to przeszło 60 tys. zł. Dziękujemy wszystkim rodzinom za włączanie się w tę troskę o Kościół i Kaplicę, także przez wpłaty przez konto w banku. A może znaleźli by się fundatorzy – sponsorzy tego dzieła. Dla wszystkich parafian wypraszamy Błog. Boże we Mszach św., także we Mszy w Kaplicy w Chorowicach o g. 10,00 w przyszłą niedzielę za ofiarodawców.

7. Dziękujemy tym rodzinom z ulic: Zagórskiej i Osiedlowej, które sprzątały świątynię i rodzinie Pajdzik- Cheród za kwiaty. Do troski o Kościół przez sprzątanie w sobotę od g.8,00 prosimy rodziny z ulic: Osiedlowej, Celiny i Ks. Józefa Mazurka.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

3 VI we wtorek - św. Karol Lwanga i jego towarzysze męczennicy z Ugandy; 5 VI – we czwartek - św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, apostoł Niemiec.

607136
Dzisiaj: 30
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,112