1. Dzisiaj o g.1600 zapraszamy wszystkich wiernych na ostatnie już Gorzkie Żale, połączone z rozważaniem Męki Pańskiej. Wszystkich parafian a zwłaszcza młodych zapraszamy dziś o g. 18,00 na Drogę krzyżową od Kościoła ulicami Mogilan: Podedworze, Południową i Mogilańską. Pójdziemy niosąc Krzyż i podając rozważania przez przedstawicieli poszczególnych miejscowości i wspólnot pogłębiając wiarę w moc Chrystusa Zbawiciela. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na Mszach świętych i Gorzkich Żalach na kwiaty i świece do Ciemnicy i Bożego Grobu.

2. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który dziś woła: „Hosan­na", a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim!" Na progu Wielkiego Tygo­dnia prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z po­wodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

3.Czas Wielkiego Postu i zbliżające się Święta Wielkanocne to okres, w którym powinniśmy zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących naszej pomocy i wsparcia:  a zwłaszcza chorych, cierpiących i ubogich. To z nimi utożsamia się szczególnie nasz Zbawiciel... Realizacją tego zadania miłości miłosiernej było pobranie wielkanocnego baranka i złożenie ofiary na najuboższych /dzieci i starszych/, wspieranych przez Caritas. Również szczególną formą tej miłości jest podzielenie się darami Bożymi      z ubogimi poprzez składanie w sklepach. Dziękujemy darczyńcom i właścicielom sklepów oraz paniom z Zespołu Charytatywnego Caritas i panom, dzięki którym dary przekazane zostaną  potrzebującym.

4. W liturgii Kościoła rozpoczynamy Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak, jak powinien  przeżywać człowiek wierzą­cy: godnie i po chrześcijańsku, z oczyszczonymi sercami. Jest jeszcze okazja do spowiedzi, przed i po Mszach Świętych, aż do środy, zwłaszcza dla tych, którzy z pracy zza granicy wracają do rodzin. Także we czwartek i w piątek od g. 16,00. Niech zwłaszcza trzy świę­te dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dla nas dnia­mi szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii. Przyjdźmy w te dni do Kościoła na wspólnotowe przeżywanie tak pięknej liturgii.

5. Wielki Czwartek –rozpoczyna się Triduum Paschalne. To święto ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Rano o g. 10,00 Księża pod przewodnictwem Biskupa odprawią Mszę Świętą Krzyżma w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach podczas której pobłogosławione będą oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania oraz odnowią przyrzeczenia kapłańskie. Zachęcamy do udziału w tej Mszy Świętej ministrantów, lektorów i schole oraz członków Ruchu Światło-Życie i innych grup oraz wiernych. Wyjazd od Kościoła we czwartek o g. 8,30. Natomiast wszystkich wiernych zapraszamy wieczorem o g.1800 na Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej, by podziękować Bogu za te wielkie dary: Eucharystii i Kapłaństwa.   Po Mszy Św., przeniesienie Najświętszego Sakramentu do  ołtarza wystawienia czyli tzw. Ciemnicy. Od g. 20,00 do 22,00 czas czuwania- modlitwy z Panem Jezusem w Ogrojcu. Zachęcamy do udziału w tej adoracji dorosłych,  młodzież i dzieci.                                                                                        

6. Wielki Piątek – obowiązuje post ścisły(całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko jeden posiłek do syta; (powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych  rozciągamy też na Wielką Sobotę). Niech towarzyszy nam żarliwa modlitwa, skupie­nie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa.

Naszą pobożność zamanifestujmy licznym udziałem w nabo­żeństwach pasyjnych i adoracjach oraz pobożnym nawiedzeniem Grobu Pańskiego.

Wystawienie Pana Jezusa od g.700 i całodobowa adoracja poszczególnych rejonów parafii, /której porządek został przekazany do rodzin razem z programem rekolekcji i jest wywieszony na tablicy ogłoszeń/, pod przewodnictwem Żywych Róż z danego rejonu parafii. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej o g.8 i 16,30. O g.17 główne nabożeństwo Męki Pańskiej, adoracja krzyża i Komunia Święta oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Grobu Pańskiego i całonocne czuwanie. Ofiary składane w czasie adoracji krzyża w czasie nabożeństwa i poza nim  są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. O 2000 zapraszamy młodzież na czuwanie i wspólną modlitwę. Tradycyjnie zapraszamy Straż pożarną do czuwania przy grobie Pańskim.

7. Wielka Sobota – jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Czuwają i modlą się dzieci z rodzicami i młodzież, według porządku, również na folderach i tablicy ogłoszeń. Każda klasa przygotuje modlitwy, na czele z samorządem klasowym, który jest odpowiedzialny za całość.

Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele o g.1000, 1300 i 1530. W Chorowicach i Konarach o 11,00, w Bukowie i Włosani o 11,30.

Jak każe nasz polski zwyczaj i Miłosierny Jezus, dzielmy się święconym z naszymi chorymi i uboższymi od nas. Uroczyste obchody Wigilii paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego o g.18,30, gdzie nastąpi poświęcenie ognia i wody, Paschału, liturgia słowa i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Do udziału w liturgii czwartku, piątku i uroczystej wigilii Zmartwychwstania szczególnie zapraszamy dzieci z klasy trzeciej z rodzicami i młodzież przygotowującą się do bierzmowania oraz wszystkich wiernych ze świecami od chrztu i gromnicami /z osłonami, by nie rozlewać wosku na ławki i posadzkę/.

8. Błog. Jan Paweł II zachęcał nas wszystkich w Krakowie – Łagiewnikach do rozpalania Iskry Bożego Miłosierdzia słowami i własną postawą miłości czynnej. W tym roku bezpośrednio przed kanonizacją Błog. Jana Pawła II módlmy się szczególnie odprawiając – począwszy od Wielkiego Piątku – Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed tą Uroczystością.  W ramach Nowenny, odmawiajmy również w rodzinach Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy.

9.  Msza Św. wigilii paschalnej Rezurekcyjna z procesją z uroczystą oprawą o g.18,30 w intencji wszystkich Parafian: tych tutaj, jak i poza granicami. Zapraszamy wszystkich, aby szczególny sposób, podkreślić wspaniałość tego wydarzenia. Prosimy młodzież i niewiasty do niesienia feretronów oraz ze świecami; mężczyzn do niesienia baldachimu, Straż Pożarną i Zespół Mogilanie, oraz szczególnie gorąco każdego i każdą z Was. W Wielką Niedzielę  uroczyste Msze święte w porze niedzielnych Mszy.     

10. W Poniedziałek Wielkanocny będziemy się modlić o wierność przyrzeczeniom sakramentu Chrztu Świętego nas wszystkich i udzielimy tego sakramentu nowonarodzonym na Mszy świętej o g. 12,30. Katecheza dla rodziców i chrzestnych w najbliższy wtorek po Mszy wieczornej ok. 18,30 w Kościele przy chrzcielnicy. 

11.Mamy ogromne słowa uznania i bardzo dziękujemy – Bóg zapłać: P Józefowi Papież za zrobienie krzyży na drogę krzyżową.Składamy podziękowanie za sprzątanie Domu Bożego rodzinom z  Konar -wsi. Na poniedziałek ok. g.18,30 prosimy rodziny z  Konar cz. I od Buka do połowy Sęka, natomiast w sobotę po procesji rezurekcyjnej ok. g.20,30 bardzo prosimy z Konar – Grudzy całości cz.I i II , jak po kolędzie, aby godnie przygotować świątynię na święta.

12. Zgodnie ze stosownym zezwoleniem na cmentarzu jak prosili parafianie była wycinka starych w bardzo złym stanie, spróchniałych drzew wokół ogrodzenia przy drodze zagrażających bezpieczeństwu ludzi, nagrobkom i ogrodzeniu, które zresztą mamy remontować. Wielu parafian wyraża podziękowanie za to. Prosimy o pomoc w pokryciu dużych kosztów tych prac i w nasadzeniu stosownych zastępczych krzewów w tym rejonie zwłaszcza mających mogiły w pobliżu przez ofiary osobiste lub w kopertach na tacę w przyszłym czasie. Bóg zapłać. Szkoda, że dwie osoby nie znające sytuacji wyrażały zaniepokojenie tym faktem za pomocą mediów a nie wcześniejszym zainteresowaniem  i uzyskaniem informacji u nas. Smutne jest to, że w naszej społeczności ktoś ma za cel skłócenie i podważanie autorytetu tych, którzy dla wspólnoty i jej dobra się poświęcają. Módlmy się o pokój  w naszej  społeczności i błogosławieństwo Boże w podejmowaniu i wszelkiemu działaniu dla jej dobra.

13. W związku z organizacją II pieszej pielgrzymki wiernych diecezji bielsko- żywieckiej  do Sanktuarium Bożego  Miłosierdzia i Błog. Jana Pawła II w Łagiewnikach Ks. Biskup tej diecezji i organizatorzy zwrócili się z prośbą do nas o przyjęcie jak w ubiegłym roku ok. 800 pielgrzymów na nocleg z 2 na 3 maja. Zwracamy się z serdeczną prośbą do naszych władz samorządowych, szkolnych, organizacji społecznych w tym Straży pożarnych o przyjęcie na nocleg w swoich pomieszczeniach oraz przez  rodziny w domach w duchu miłosierdzia pielgrzymów w tym księży, kleryków i grup pielgrzymów. Będą mieli ze sobą materace i śpiwory, więc można więcej osób zmieścić w pomieszczeniu. A nasze panie domów z pewnością przygotują posiłki. Prosimy o zgłaszanie do Poniedziałku Wielkanocnego  21.04 w zakrystii woli przyjęcia i liczby na nocleg oraz przygotowania posiłku.

14. Ukazało się niezwykłe pamiątkowe wydanie Pisma świętego opatrzone komentarzami Jana Pawła II z racji Jego kanonizacji w cenie 160 zł /przeznaczone na budowę Centrum Jana Pawła „Nie lękajcie się”/. Chętnych do nabycia prosimy o zobaczenie i zapisanie się w zakrystii na tę piękną pamiątkę dla rodziny lub na szczególny prezent.

606112
Dzisiaj: 100
Wczoraj: 101
Ten miesiąc: 2,088