1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ostatnie słowo należy do Niego. Po­nieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu docho­dzi nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadka­mi Zmartwychwstałego Pana! Ponieśmy ją w świat, w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapo­wiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w Niebie!

2.Jako ludzie wierzący składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każ­dym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadec­twa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

3. Tak dzisiaj, jak i jutro Msze Św., jak w każdą niedzielę. Dzisiaj o g. 16,30 zapraszamy na uroczyste Nieszpory połączone z Nowenną do Miłosierdzia Bożego, po nich Msza święta o g. 17,00. Jutro dodatkowa Msza święta o g. 12,30 z udzieleniem sakramentu chrztu świętego, /podobnie jest w każdą drugą niedzielę miesiąca.

4. Jutro drugi dzień świąt -Wielkanocny Poniedziałek. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach wspieramy modli­twą i składamy ofiary na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Materialne wspar­cie tej uczelni jest naszym moralnym obowiązkiem.

5. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadz­ki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach na­szych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i te­raz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

6.Tydzień po Wielkanocny to czas, w którym szczególnie czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Wiemy, jak bardzo nam potrzeba, aby w tych trudnych czasach Bóg okazywał nam swoje miłosierdzie. Dzisiaj o g. 16,30 i codziennie po Mszy świętej  odprawiać będziemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia przed tą Uroczystością i zarazem przed kanonizacją Błog. Jana Pawła II.

7. W przyszłą niedzielę 27 kwietnia historyczna uroczystość kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. W dniu kanonizacji 27 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego nie będzie Mszy św. o g. 11,00, abyśmy mogli uczestniczyć w transmisji telewizyjnej z uroczystości kanonizacyjnych. Natomiast będzie Msza św. o g. 12,30, dziękczynna za dar nowych świętych.  


 

Grób Pański 2014

607143
Dzisiaj: 37
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,119