1. Powoli zbliżamy się do końca Wielkiego Postu. Czy wzięliśmy udział w kończących się dzisiaj rekolekcjach? Czy spotkaliśmy się z przebaczającym Ojcem w sakramencie pojednania? Czy dotrzymujemy nasze wielkopostne postanowienia? Jeśli mamy jakieś zaniedbania, śpieszmy się je naprawić. Teraz Wielki Post nabiera charak¬teru pasyjnego. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej /o czym przypominają zasłonięte krzyże/, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w Gorzkich Żalach dzisiaj o g.16,00 i piątkowych Drogach krzyżowych o g.7,00 i 18,00, dla młodzieży o g. 19,30 i dla dzieci w sobotę o g. 9,00. W przyszłą niedzielę na Mszach św. i Gorzkich żalach ofiary na kwiaty do Bożego Grobu

2. Za tydzień Niedziela Palmowa, dzień tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Liturgia Niedzieli Męki Pańskiej wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwią nam głębokie przeżywanie Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Podczas wszystkich Mszy świętych poświecimy gałązki wierzbowe i inne „palmy”, które będą przypominały jerozolimskie gałązki słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Na Mszy świętej o g. 9,30 dla dzieci i młodzieży poświęcimy przy dzwonnicy z procesją, a po Mszy wybór najpiękniejszych i największych ze skromnymi nagrodami. To również Światowy Dzień Młodzieży, w który przedstawiciele młodzieży w Rzymie od Ojca św. i w Łagiewnikach od Ks. Kard /także z naszej parafii/ odbiorą symbole ŚDM: krzyż i ikonę Matki Bożej, które będą znakiem jednoczenia się i przygotowania do nich w 2016 roku.
Wszystkich parafian a zwłaszcza młodych zapraszamy w Niedzielę Palmową o g. 18,00 na Drogę krzyżową od Kościoła ulicami Mogilan: Podedworze, Południową i Mogilańską. Pójdziemy niosąc Krzyż i podając rozważania przez przedstawicieli poszczególnych miejscowości i wspólnot pogłębiając wiarę w moc Chrystusa Zbawiciela. Chętnych do podawania rozważań prosimy dziś po Mszach do zakrystii.

3. Serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej ma szczególne znaczenie. W tym duchu dzielmy się niepsującymi się produktami spożywczymi i środkami czystości z ubogimi w sklepach lub w kościele. Zespół charytatywny Caritas przekaże je ubogim naszej parafii. Możemy także złożyć ofiarę - jałmużnę dla najuboższych poprzez Caritas Archid. do puszki przy ołtarzu Przemienienia P.

4. Ze względu na spowiedzi w innych parafiach we wtorek kancelaria będzie wyjątkowo nie czynna. W pilnych sprawach prosimy zgłosić się po Mszach świętych.

5. Serdecznie dziękujemy rodzinom za ofiary składane dzisiaj na ręce członków Rady duszpasterskiej na potrzeby naszej świątyni, a zwłaszcza nowych prac renowacyjnych. Przed nami bardzo kosztowne sprawy organów i pokrycia dachu nad obejściem oraz kaplicy w Chorowicach. Wypraszamy dla Was Błogosławieństwo Boże we mszach za parafian.

6. Bóg zapłać młodzieży za uprzątnięcie wczoraj Kościoła. Na najbliższą sobotę o g. 9,30 prosimy jeszcze raz rodziny z Konar wsi – jak na kolędzie, czyli od Mogilan Skrzyszowa w dół i w rejonie pętli. Prosimy, by rodziny przez zaangażowanie w tej sprawie dawały dobre świadectwo troski o Kościół.

7. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zaprasza mających konflikty do pomocy w ich rozwiązywaniu i osiągnięciu porozumienia w budynku szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie przy ul. Trynitarskiej 11, pokój 82. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Również w przyszłą niedzielę przy naszym kościele będą sprzedawane palmy przygotowane przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w Centrum Rehabilitacyjnym Warsztatów w Konarach na ich cele.

8. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia jutro rozpoczynamy prace na cmentarzu wycinki starych w bardzo złym stanie spróchniałych pni drzew wokół ogrodzenia przy drodze zagrażających bezpieczeństwu, nagrobkom i ogrodzeniu. Prosimy mających w pobliżu pomniki nagrobne o ich ewentualne zabezpieczenie i po pracach o uporządkowanie. Ponadto prosimy o pomoc w pokryciu dużych kosztów tych prac i w nasadzeniu stosownych zastępczych krzewów w tym rejonie zwłaszcza mających mogiły w pobliżu przez ofiary osobiste lub w kopertach na tacę w przyszłym czasie. Bóg zapłać

9. Terminarz spotkań najbliższych dla gimnazjalistów jest na stronie internetowej. W sobotę o g. 9,00 błogosławienie do posługi ministranta Słowa Bożego w Sieprawiu.

10. Polecamy pisma katolickie pomocne w dobrym przeżywaniu tego szczególnego okresu Wielkiego Postu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

607141
Dzisiaj: 35
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,117