Zgonie ze zwyczajem krzyże pozostaną zasłonięte aż do liturgii Wielkopiątkowej. Zachowując ten starożytny obyczaj pokutny doświadczamy namacalnie pewnej „nieobecności Chrystusa” po to, byśmy na nowo spojrzeli na święty znak krzyża, do którego widoku się zbytnio przyzwyczajamy i przestajemy go niekiedy zauważać.

Dziś zakończenie Rekolekcji Parafialnych. Dziękując Bogu za łaski tego świętego czasu wyrażamy także naszą wdzięczność ks. Michałowi Leśniakowi za wygłoszenie tegorocznych rekolekcji i życzymy mu wszelkiego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej w realizacji powołania kapłańskiego, a szczególnie obfitych owoców w posłudze Diecezjalnego Moderatora Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie.

Po sumie Droga Krzyżowa, a o 12.30 dodatkowa Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.

Bóg zapłać za ofiary na ręce Rady Parafialnej na zakup organów w kwocie: 5 200 zł. Chętnych do składania ofiar na konto informujemy, że zostało założone subkonto przy koncie parafialnym, przeznaczone tylko dla ofiar na zakup organów. Numer subkonta jest zamieszczony na stronie internetowej parafii.

Dziś przed kościołem kiermasz na rzecz Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej prowadzony przez opiekunów i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej z Konar – Zielonej. Zachęcamy także do zakupu palmy. Dochód jest przeznaczony na potrzeby młodzieży Oazowej.

W sobotę - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej. Poświęcenie palm podczas wszystkich Mszy świętych. Na Mszy świętej o g. 9.30 poświęcenie palm przy dzwonnicy i uroczysta procesja do kościoła. Po Mszy św. odbędzie się konkurs z nagrodami na najpiękniejszą palmę wykonaną w domu.

Dziękujemy rodzinom z ul. Mogilańskiej części drugiej od 42 do końca i ul. Wschodniej za sprzątanie świątyni. W sobotę od godz. 930 do troski o kościół prosimy rodziny z ul. Podedworze część pierwsza, nowe domy pod Parkiem i ul. Lipowa, a w Wielki Poniedziałek na godz. 800 prosimy rodziny z ul. Podedworze część druga od nr 37 do końca, ul. Południowa i ul. Słoneczna

Na koniec krótkie sprawozdanie ze spotkania Rady Parafialnej z dnia 14 lutego br.

1) Został oczytany dekret J. E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza zgodnie z którym ks. Kanonik Tadeusz Targosz został skierowany na urlop zdrowotny (nie krótszy niż 6 miesięcy) a ks. Tadeusz Tokarz został mianowany z dniem 1 lutego 2016 r. administratorem parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach aż do odwołania.

2) Ks. Administrator poinformował Radę Parafialną o przejęciu dóbr finansowych z dniem podjęcia obowiązków administratora parafii. Są to:
- ofiary na kaplicę w Chorowicach w kwocie 7 320 zł.
- ofiary na organy w gotówce w kwocie 25 230 zł.
- ofiary na organy jako lokaty bankowe w kwocie 109 940,46 zł.
- łącznie na organy 135 179,46 zł.
- dwie lokaty wpłat cmentarnych po 40 000 zł. razem 80 000 zł.
- stan bieżący konta na dzień 27.01.2016 r. to 6 310 zł.
- ofiary ze składek niedzielnych w kwocie ok. 32 000 zł. pozostawione przez ks. proboszcza zostały już wpłacone na konto.

3) Omówiono również sprawy związane z bieżącymi płatnościami parafii. Parafia obecnie nie zalega z żadnymi rachunkami, ma uregulowane płatności do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, nie ma żadnych kredytów ani długów.

4) Omówiono również sprawy związane z zabezpieczeniem cmentarza i terenów przyległych pod przyszłe pochówki, parking i kaplicę cmentarną.

607140
Dzisiaj: 34
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,116