1. Dzisiaj zwłaszcza na sumie przed Jezusem Eucharystycznym ofiarujemy Bogu wykonane w tym roku prace renowacyjne Kościoła: wymiany dachu nad obejściem i renowacji tynków nad wejściem oraz prace konserwatorskie przy odnawianiu elementów z cegły Kaplicy w Chorowicach, dokończeniu prac przy tynkach oraz renowacji stolarki okiennej i drzwi oraz renowacji ogrodzenia na cmentarzu. Bóg zapłać za ofiary dziś na tacę na budowę Centrum Św. Jana Pawła II w Krakowie.

2. Zapraszamy dzisiaj o g. 16,15 na Nabożeństwo różańcowe i codziennie w ciągu ostatniego tygodnia o g. 17,00, do prowadzenia których zapraszamy !!!. Pół godziny wcześniej Różaniec i Msze wiecz. w tygodniu teraz po zmianie czasu o g. 17,30.

3. W sobotę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione jak w każdą niedzielę o g 7,30, 9,30, 11,00 i 17,00. Szczególnie zapraszamy wiernych na dodatkową Mszę świętą o g. 14,00 po której udamy się w procesji na cmentarz, modląc się tradycyjnie przy czterech stacjach i odczytując imiona zmarłych polecanych Miłosierdziu Bożemu w wypominkach jednorazowych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Raduje-my się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam -jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi będą wyjątkowo w sobotę 8 listopada.

4. Niech tej radości nie gasi nasze pochylenie nad grobami naszych bliskich zwłaszcza we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale ufamy, że i nasi bliscy zmarli i kiedyś my sami dołączymy do grona świętych i błogosławionych. W niedzielę w Dzień Zaduszny. Msze święte jak w każdą niedzielę przed i w czasie których będziemy wypominać zmarłych i modlić się o ich wybawienie z czyśćca, by jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w Niebie. O g. 16,15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych również z wypominkami.

5. Przez siedem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie Kościoła lub kaplicy oraz nawiedzenie cmenta¬rza i odmówienie modlitwy w ich intencji /oczywiście ze stałymi warunkami: spowiedzią i komunią świętą/. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków", które można składać po Mszach świętych w zakrystii,/zresztą zawsze/. Ofiarujmy im także częściej Msze święte i gorliwą modlitwę różańcową, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Dlatego zapraszamy codziennie przez cały Tydzień Zaduszny do Kościoła o g.17,00 na Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami rocznymi oraz modlitwami o wybawienie dusz z czyśca, po czym ok.17,30 Msza święta. Zmarli od¬wdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem. Aby to była modlitwa czystych serc zapraszamy do spowiedzi dzieci, młodzież zwłaszcza przygotowującą się do bierzmowania i dorosłych już we czwartek i w piątek od g. 16,00, by być już przygotowanymi na pierwszy piątek w przyszłym tygodniu.

6.Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu na cmentarzu, świętym miejscu oczekiwania Zmartwychwstania przez naszych zmarłych. Uszanujmy inne mogiły i całość cmentarza. Nie zostawiajmy odpadów, szło i inne stałe odpady składajmy do kontenera. Na drogach, pamiętajmy o bezpieczeństwie.

7. Uroczystość Wszystkich Świętych jest równocześnie pierwszą sobotą miesiąca. Od g.16,00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja; o g.16,15, Różaniec z udziałem

Żywych Róż, Rycerstwa Niepokalanej, Duchowej Adopcji i rodzin oczekujących narodzin dzieci prowadzony przez Róże kobiet z Mogilan, modlitwy do Serca Matki Bożej Fatimskiej i Msza św .

8. Składamy serdeczny Bóg Zapłać za sprzątanie, rodzinie z ul. Zakopiańskiej – nr parz., Nowej i Sportowej oraz nowożeńcom za kwiaty. Wyjątkowo w piątek po Mszy wiecz. ok.18,15 prosimy do troski o Kościół rodziny z ul. Myślenickiej, od tzw. Agronomówki, Krakowskiej nr niep., Dębowej, Skawińskiej, Rynku i Bloków. Za 2 tygodnie rodziny z Chorowic – Podbukowa cz. I od Skawińskiej.

9. Wyjątkowo w przyszłą niedzielę po Mszy o g. 7,30 Zmianka Tajemnic Róż kobiet i mężczyzn i jak co miesiąc prosimy o szczególne ofiary z rodzin na pokrycie wysokich kosztów prac renowacyjnych Kościoła i Kaplicy. W intencjach ofiarodawców modlimy się o Błog. B. w Mszach za parafian.

10. We wtorek czcimy w liturgii świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza, wzywanego w szczególnych potrzebach. Zapatrzeni w ich świadectwo prośmy Boga o tak samo silną wiarę. Polecamy modlitwom wiernych + Ks. Tadeusza Hańderka oraz ks. Tadeuszów: proboszcza i wikariusza.

11. Są wolne intencje Mszy do odprawiania w Bukowie we Wszystkich Św. i Dzień Zaduszny oraz w kościele w listopadzie.

12. Polecamy pisma katolickie w tym Mały Gość dla dzieci.

607143
Dzisiaj: 37
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,119