1. Idea dzisiejszej uroczystości zawarta jest w dzisiejszej modlitwie dnia: „Boże pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych”. Oby nasze dzisiejsze podniosłe spotkanie z Bogiem przez Ich wstawiennictwo umocniło w nas pragnienie świętości. Przypominamy, że dzisiaj Msze Święte jak w każdą niedzielę o g 7,30, 9,30, 11,00 i 17,00. Szczególnie zapraszamy wiernych na dodatkową Mszę św. o g. 14,00 ofiarowaną za wszystkich wiernych zmarłych po której udamy się w procesji na cmentarz, modląc się tradycyjnie przy czterech stacjach i odczytując imiona zmarłych polecanych Miłosierdziu Bożemu w wypominkach jednorazowych. Dzisiaj również I sobota miesiąca. Wyjątkowo Różaniec z udziałem czcicieli Maryi połączymy z procesją na cmentarz, aby wszystkie dusze zmarłe Jezus zaprowadził do nieba i dopomógł potrzebującym Bożego Miłosierdzia, a od 16,30 adoracja Jezusa w Kościele i modlitwy do Serca NMP

2. Jutro wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny. Ofiarujmy im naszą modlitwę, uczestnicząc we Mszy św., które odprawiamy, jak w każdą niedzielę; przed i w czasie których będziemy wypominać zmarłych i modlić się o ich wybawienie z czyśćca. Wszyscy stanowimy jeden Kościół: my jesteśmy pielgrzymującym do Nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem triumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy Kościoła połączonej z wypominkami, /na które przyjmujemy w zakrystii/, by jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

3. Przez siedem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie Kościoła lub kaplicy oraz nawiedzenie cmenta¬rza i odmówienie modlitwy w ich intencji /oczywiście ze stałymi warunkami: spowiedzią i komunią świętą/. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków". Ofiarujmy im także częściej Msze święte i gorliwą modlitwę różańcową, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Dlatego zapraszamy codziennie przez cały Tydzień Zaduszny do Kościoła, jutro o g. 16,15 i w ciągu tygodnia o g.17,00 na Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami oraz modlitwami o wybawienie dusz z czyśćca, po czym ok.17,30 Msza święta.

4. 1 listopada 1946 r. 68 lat temu Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. Dziękujemy Bogu za Jego kanonizację i prosimy o Jego wstawiennictwo za nami.

5. Wyjątkowo w przyszłą po Mszy o g. 7,30 Zmianka Tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn, a także prosimy, jak co miesiąc o ofiary z rodzin na pokrycie wysokich kosztów prac renowacyjnych Kościoła i Kaplicy w Chorowicach. Wypraszamy dla Was Błog. B. w Mszach św. za parafian.

6. Odszedł do wieczności + Edward Sukta z Chorowic, lat 74. Pogrzeb będzie we środę o g.14,00. Dobry Jezu…..

606116
Dzisiaj: 4
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 2,092