ks. Józef Milan E.c. - proboszcz

wyświecony w 1991 roku, w parafii od 2016 r.


ks. Robert Tupta - wikariusz
wyświęcony w 2003 roku, w parafii od 2014


ks. Karol Kolczak - wikariusz
wyświęcony w 2018 roku, w parafii od 2018 r.


ks. Marcin Szegda
wyświęcony w 1995 roku, w parafii od 2006