W dniach 23-24 kwietnia 2022 roku, przezywaliśmy w naszej parafii peregrynację ikony Świętej Rodziny, która "odwiedza" parafie naszej Archidiecezji, w przeżywanym w Kościele Roku Świętej Rodziny.


FOT. Jolanta Kulesz