1. Warto przypomnieć naukę Błog. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych, by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Prośba Błog, wobec zbliżającej się Jego kanonizacji, jest szczególnie aktualna. Starajmy się, aby dobre owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie a szczególnie na Ukrainie.

 2. Poprzez cały Wielki Post trwajmy w dobrych postanowieniach, umartwieniach i naprawianiu naszych serc. Proponowane można zabierać po Gorzkich żalach  i po zrealizowaniu złożyć przy ołtarzu Błog. Jana Pawła II.   Rezygnując w Wielkim Poście z konkretnej przyjemności weźmy udział w Akcji Caritas pobierając  /u ministrantów lub w zakrystii/ Baranka – znak Jezusa Zmartwychwstałego do „święconego” i składając jałmużnę- ofiarę /powyżej 5 zł/, która pomoże w leczeniu chorych, starszych i niepełnosprawnych. Własnym przykładem i modlitwą wspierajmy też wielkopostną akcję trzeźwości.

3. We właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 7 i 18, młodzież prosimy szczególnie na godz.19,00, dzieci tradycyjnie zapraszamy w sobotę o g. 9,00. Dla tych, którzy nie byli w piątek Droga krzyżowa w niedzielę po Mszy świętej o g. 11,00. Zaś w każdą niedzielę rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali o godz. 16,00. Zapraszamy dzisiaj na pierwsze Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w zlaicyzowanym dziś świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu – znaku zbawienia i że w Nim „ miłości nauka”.

4. W przyszłą Niedzielę „Ad Gentes” Komisja Episkopatu ds. Misji prosi o Dzień modlitwy, postu i solidarności z Misjonarzami pod hasłem: „Razem z misjonarzami głośmy Chrystusa”. Możemy także pomóż 2015 misjonarzom z Polski w 97 krajach nieść Ewangelię o zbawieniu przez ofiarę do puszki lub wysyłając SMS o treści Misje na nr 72032 /jak na afiszu w gablotce/.

5. Bóg zapłać rodzinom, które w ubiegłą niedzielę złożyły 4060 zł na nasz Kościół.  Dziękujemy także wpłacającym przez Bank i zbierającym z Rady. Serdeczne podziękowanie kierujemy do rodzin z Os. Parkowe Wzgórze 1-49, które wczoraj zadbały o świątynię poprzez sprzątanie, kwiaty i ofiarę. Na sobotę o g. 9,30 do troski o Kościół prosimy rodziny z Parkowego Wzgórza od nr 50 do najwyższych.

6. We wtorek Kancelaria wyjątkowo będzie nie czynna.

7. Zachęcamy, aby wychodząc ze świątyni zaopatrzyć się we wspaniałe pisma katolickie z wielkopostnymi cyklami. Za 2 tygodnie mamy możliwość z Niedzielą  i Gościem za  6 zł otrzymać dzięki darowi sponsora książkę (350 stron) Katarzyny Emmerich pt. „Pasja” opisującą Mękę Pańską, na której treści Mel Gibson oparł słynny film „Pasja”. Prosimy chętnych o zgłoszenie w zakrystii, aby można zamówić potrzebną ilość. Zachęcamy, aby przez to Męka Pańska mogła być bardziej uwielbiona i jak wkrótce Święty Jan Paweł II głęboko przeżywana.

8. Odeszli do wieczności: + Wojciech Gruca z Bukowa lat 31, + Jerzy Nowak z Konar lat 52. Wczoraj także zmarł +Ks. Kan. Stanisław Czulak, były proboszcz ze Świątnik. Importa we wtorek o 15,00, pogrzeb we środę o 15,00 Dobry Jezu….

606112
Dzisiaj: 100
Wczoraj: 101
Ten miesiąc: 2,088