Drodzy Parafianie,

To już drugie Święta Bożego Narodzenia, kiedy doświadczamy epidemii. Bardzo chcielibyśmy się z Wami spotkać, tak jak było to w polskiej tradycji, kiedy jako Wasi duszpasterze odwiedzaliśmy Wasze domy z modlitwą i błogosławieństwem.

Każdy z nas dostrzega, że wielu naszych parafian choruje, jest na kwarantannie i wielu z Was obawia się o życie i zdrowie swoje własne i bliskich. W duchu odpowiedzialności za Was i po zasięgnięciu opinii wielu parafian oraz według zaleceń Ks. Metropolity Marka Jędraszewskiego, również i w tym roku w naszej parafii Wizyta Duszpasterska – „Kolęda”, będzie przebiegała w podobny sposób jak w roku poprzednim.

Jako Wasi duszpasterze pragniemy się spotkać z Wami na wspólnej modlitwie w naszym kościele na adoracji Pana Jezusa o godzinie 17:00 i na Mszy Świętej o godz. 17.30. Wyznaczone rejony kolędowe zapraszane będą w poszczególne dni tygodnia według tabeli zamieszczonej w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii.

Rodziny, które nie będą mogły wziąć udziału w wyznaczonym dniu, mogą dołączyć się w każdy inny dzień. Rodziny, które wprowadziły się do nowych domów i pragną je poświęcić prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub w kancelarii. Rodziny, które bardzo pragną porozmawiać na jakiś konkretny temat, mogą to uczynić umawiając się na rozmowę z kapłanem w kancelarii lub w domu. Takie indywidualne zaproszenie do domu należy zgłosić od całej Rodziny w kancelarii lub zakrystii podając swoje dane.

Przebieg modlitwy w kościele i domu:

  • Członkowie rodziny danego rejonu uczestniczą w wieczornej Mszy Świętej
  • Modlące się rodziny lub ich przedstawiciele będą mogli zabrać z kościoła po Mszy przygotowaną modlitwę błogosławieństwa domu, wodę świeconą, poświęconą kredę do oznaczenia drzwi domu
  • Po Mszy świętej w domu przy zapalonej świecy zbiera się cała rodzina,
  • Gospodarz domu odmawia modlitwę błogosławieństwa, daje do ucałowania krzyż, kropi wodą święconą dom i poświęconą kredą na drzwiach wpisuje znaki odwiedzin Pana Jezusa.

Ofiary tradycyjnie składane w czasie kolędy przeznaczane były na utrzymanie Seminarium Duchownego, dzieła misyjne, budowy kościołów, domy księży seniorów i były również w pewnej części podziękowaniem za duszpasterską pracę w parafii dla kapłanów. Taką ofiarę będzie można złożyć dobrowolnie na te cele do koszyczka w czasie Mszy świętej wyznaczonej dla danego rejonu. Składamy za nie serdeczne podziękowanie – „Bóg zapłać”.


Kolęda - 2021/2022

Data

Miejscowość – rejon

27.12.2021 g.17:30

Poniedziałek

Chorowice -Podbuków część pierwsza od p. Łukasik do p. Bartoszów

Chorowice - Podbuków część druga od ul Skawińskiej – nowe domy
od numeru 26b do 43 - i do p. Kłyś

28.12.2021 g.17:30

Wtorek

Chorowice wieś - część pierwsza od Mrożków do Drożdżów

Chorowice wieś - część druga  od p. Ożogów koło drogi na Skawinę wsią do góry.

29.12.2021 g.17:30

Środa

Chorowice - Kozie Rogi, Podewsie, Dąbrowy, Siany Las,

30.12.2021 g.17:30

Czwartek

Mogilany - Podstyr – ul. Myślenicka 46-48, Zakopiańska nieparzyste 63-101, Kolorowa 2 -21, Widokowa 2 -22, Jaśminowa 1-19.

3.01.2022 g.17:30

Poniedziałek

Mogilany - ul. Skrzyszów, ul. Działy ul. Jaworowa, ul. Akacjowa,
ul. Brzozowa i  ul. Klonowa

Mogilany - ul. Krótka, ul. Markoszów, ul . Świątnicka w kierunku Świątnik po lewej stronie do p. Kotaś

4.01.2022 g.17:30

Wtorek

Mogilany - ul. Myślenicka pod Zakopianką od p. Zapotocznych
w kierunku Świątnik po prawej stronie ul. Świątnickiej numery parzyste włącznie do ul. Górskiej (ul. Myślenicka, Leszczynowa, Świątnicka, Cegielniana, Leśna i Górska)

Mogilany - ul Myślenicka od numeru 55 (od p. Górnisiewiczów)
i ul. Zagórska

5.01.2022 g.17:30

Środa

Kulerzów

7.01.2022 g.17:30

Piątek

 Mogilany - ul. Krakowska od stacji benzynowej, ul. Sportowa,
ul. Nowa, ul. Spokojna

Mogilany - ul. Słowiańska łącznie z blokami

Mogilany - ul. św. Bartłomieja, Szkolna, Grodzka i część Zakopiańskiej

8.01.2022 g.17:30

Sobota

Mogilany - ul. Krakowska od p. Budków w górę ul. Skawińska,
ul Parkowa, Rynek i Bloki

Mogilany - od Agronomówki do ulicy Dębowej włącznie

Mogilany - Parkowe Wzgórze

10.01.2022 g.17:30

Poniedziałek

Konary - od Buka do Sęka- (od p. Biskup do  p. Nowak)

11.01.2022 g.17:30

Wtorek

Konary – Grudza część pierwsza od Olszowic (od p. Sala) do p. Sołtysa
(ul. Widokowa, Gajowa, część Willowej, Szkolna, Św. Floriana i Na Skale 2)

12.01.2022 g.17:30

Środa

Konary – Spółdzielnia i pod figurą – Glinik (ul. Górska, Wesoła, Dworska
i blok oraz Krakowska nr. 48 i 50)

Konary – wieś od Mogilan – środek wsi koło pętli i nowe domy w kierunku
ul. Zielonej i od numeru 252 wzwyż  (Konarska, Miodowa bez osiedla, Urocza, Sosnowa, Gubałówka, Krakowska, Gołębia, Wrzosowa, Kalinowa, Malinowa, Leśna)

13.01.2022 g.17:30

Czwartek

Konary Kopań i część Włosani (ul. Królowej Polski bez nowego osiedla, Kamieniec, Lipowa, Kopań i Nad Potokiem)

14.01.2022 g.17:30

Piątek

Konary – nowe domy numery 260 do 269, osiedle przy ul. Miodowej
i Skrzyszów od 4 do 8

Konary – ul. Zielona, dalsza część Grudza (od p. Suder) w kierunku północno – zachodnim (Bonifraterska, Zielona, część Willowa nr. 30, 34, 36 i 53, Kwiatowa, Słoneczna, Na Skale)

15.01.2022 g.17:30

Sobota

Włosań, cz. pierwsza, ul. Łobzowska

Włosań, część druga, ul. Słoneczna 1a – 24 i ul. Świątnicka 81 – 158
i
ul. NMP Królowej Polski – nowe domy, nr od 42 do 54

17.01.2022 g.17:30

Poniedziałek

Mogilany - ul. Rzymska część pierwsza od 1 do 24  i ul. Ogrodowa

Mogilany - ul. Rzymska część druga od 25 do końca i ulica Podgórska

18.01.2022 g.17:30

Wtorek

Mogilany - ul. Mogilańska część pierwsza od 1 do 41 ,ul Stroma

Mogilany - ul. Mogilańska część druga  od 42 do końca, ul. Wschodnia i ul. Południowa

19.01.2022 g.17:30

Środa

Mogilany - ul. Podedworze część pierwsza  nowe domy pod Parkiem,
ul. Lipowa  i Podedworze do numeru 36 i 39

Mogilany - ul. Podedworze część druga od nr 37 , ul. Południowa
i ul. Słoneczna i nowe domy pod parkiem do końca

20.01.2022 g.17:30

Czwartek

Mogilany - ul. Celiny Osiedlowa, Ks. Mazurka

Mogilany - ul. Kolberga, ul. Świątnicka, ul. Cicha

21.01.2022 g.17:30

Piątek

Mogilany - ul. Spacerowa, ul. Zakopiańska (numery nieparzyste), 
ul. Świątnicka 2 i 6, Kolberga nr 3 i Leszka Białego

Mogilany - ul. Kwiatowa i dalsza część ulicy Zakopiańskiej
(numery parzyste) do Rynku

22.01.2022 g.17:30

Sobota

Mogilany - ul. Żary do P. Surówka

Mogilany - ul. Zakopiańska (od p. Wrona), ul. Rzemieślnicza oraz dalsza część ul. Zakopiańskiej (numery parzyste do nr 62), bez
ul. Kwiatowej

24.01.2022 g.17:30

Poniedziałek

Mogilany - Łobzów – całość  - od p. Surówków do p. Sieczkowskich

25.01.2022 g.17:30

Wtorek

Buków- Północna Strona Drogi, od strony Skawiny po stronie Kaplicy Buków – Południowa strona od drogi na Radziszów w stronę Kulerzowa

26.01.2022 g.17:30

Środa

Buków – Nowsie – środek wsi oraz nowe domy za szkołą

Buków – droga na Radziszów i w stronę pętli

Przygotowanie

Coroczne odwiedziny duszpasterskie łączą się z błogosławieństwem kapłana dla naszych rodzin i domów oraz z rozmową o problemach i radościach, jakie dotykają nasze wspólnoty.

W związku z trwająca pandemią w najbliższym czasie nie wszyscy będziemy mieli możliwość spotkać się z kapłanem w naszych domach. Nie rezygnujmy jednak z tej formy spotkania kapłana z wiernymi w swojej parafii i w innym dogodnym czasie zaprośmy kapłana z błogosławieństwem do naszych domów.

Aby zachować bożonarodzeniową tradycję, związaną ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, przeżyjmy wraz z wszystkimi członkami rodziny następujące nabożeństwo.

 

modlitwa w kościele

W wybranym lub wyznaczonym dla danego rejonu dniu we Mszy świętej, która będzie odprawiana w naszym kościele parafialnym, uczestniczy jeden z członków rodziny.

Podczas Mszy świętej kapłani polecają Bogu wszystkie rodziny z danego rejonu oraz wszystkich bliskich im zmarłych, których w tym roku pożegnali.

Po zakończonej Mszy świętej można ze świątyni zabrać do domu wodę święconą oraz list do rodzin przygotowany przez księży duszpasterzy posługujących w parafii, a także zapalić świecę.

Po powrocie do domu następuje dalsza część celebracji.

 

Modlitwa w domu

Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu  przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.

Lektura Pisma Świętego

Czytanie 1 Kor 12, 31-13.8a
Hymn o Miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

P: Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki, po czym wszyscy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.

Ewangelia Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

P: Oto słowo Boże.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego można rozpocząć refleksję nad usłyszanym słowem.

Następnie należy odczytać list od księży z parafii. Po odczytanym liście następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P:  Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

 

Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…

 

 

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

 

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

P: Módlmy się.  

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

 

Modlitwa za zmarłych

Prowadzący odczytuje fragment z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny.

P: Z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny:

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.”

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (1 raz)

 

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy)

 

Sekwencję modlitw Ojcze Przedwieczny i Dla Jego bolesnej męki powtarza się pięciokrotnie.

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

 

Jezu, ufam Tobie. (3 razy)

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

W: Amen. 

 

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

P: Matko Kościoła. 

W: Módl się za nami. 

P: Królowo Rodzin. 

W: Módl się za nami. 

P: Królowo Polski. 

W: Módl się za nami. 

 

Na zakończenie prowadzący mówi:

 

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą)

W: Amen.

 

Po nabożeństwie śpiewa się kolędy i pastorałki.

608154
Dzisiaj: 99
Wczoraj: 108
Ten miesiąc: 4,130