1. Dziś liturgia ukazuje nam świętość, do której jesteśmy wezwani, a którą mamy realizować szczególnie poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Spróbujmy się rozejrzeć wokół siebie, by zobaczyć, czy ktoś, kto żyje obok nas, nie potrzebuje naszej pomocy nie tylko materialnej, lecz może właśnie duchowej: dobrego słowa, poświęconego czasu. Wrażliwe serce na pewno podsunie nam wiele  pomysłów. A wszystko, co robimy wobec bliźnich ze względu na miłość Boga, wróci do nas dziesięciokrotnie, choć często w zupełnie innej formie.

2. Dzisiaj i w następną niedzielę przepraszamy Boga za grzechy w czasie 40 – godzinnego nabożeństwa, przygotowującego nas do właściwego przeżywania Wielkiego Postu. Po Mszach świętych i w czasie popołudniowym do Mszy świętej o g. 17,00, adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Prosimy   włączenie się wszystkich Parafian do tej modlitwy i przewodniczenie im  z Żywych Róż i wspólnot parafii. Zachęcamy, by pozostać po Mszach świętych, przyjść wcześniej a także przybyć specjalnie na modlitwę osobistą. W dzisiejszą               i przyszłą niedzielę porządek adoracji będzie następujący: …./ oddzielna kartka/.

3. Franciszkański Zakon Świeckich naszej parafii przeżywa dziś ważny dzień Wizytacji i Kapituły. Zachęcamy członków i sympatyków do udziału od g. 14,00 na starej plebanii i we Mszy św. o g. 17,00 o Błog. Boże dla wspólnoty.

4. Jutro 24 –tego po Mszy rano i przed wieczorną o g.17,00 comiesięczne modlitwy przez wstawiennictwo św. Bartłomieja naszego Patrona i Orędownika.

5. Przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy goręcej zwracamy się do Boga przez Niepokalane Serce NMP i powierzamy Jej matczynej opiece nasze rodziny. Od g. 16,30 wystawienie Jezusa i Nabożeństwo z adoracją i Różańcem prowadzonym przez Różę p. Henryki Pachel oraz przyjmowanie nauczania Błog. Jana Pawła z modlitwą za małżonków oczekujących narodzin dzieci, których zapraszamy. Od g. 8,00 odwiedziny chorych z sakramentami św.

6. W przyszłą pierwszą niedzielę marca po Mszy o g. 7,30 Zmiana tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn. Prosimy również o ofiary na ręce członków Rady duszpasterskiej na potrzeby naszej świątyni, a zwłaszcza nowych prac renowacyjnych. Przed nami sprawa organów i pokrycia dachu nad obejściem oraz kaplicy w Chorowicach.

7. Dziękujemy wielu rodzinom z Bukowa Nowsie za sprzątanie świątyni i kwiaty.  W sobotę od g.8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z Bukowa k. drogi  Radziszowskiej  i na Skawinę – jak w czasie kolędy.

8. Rocznicę pierwszej komunii świętej dzieci z klas trzecich z rodzicami będą przeżywać  w niedzielę 18 maja na Mszy o g. 11,00. Natomiast młodzież klas trzecich gimnazjalnych przyjmie sakrament bierzmowania we środę 21 maja o g. 18,00 z rąk Księdza Biskupa Jana Zająca. Wypraszajmy  im łaski Pana.

9. Zachęcamy do korzystania z katolickich środków przekazu a zwłaszcza Telewizji TRWAM, która jest w dostępna w telewizji naziemnej , portali internetowych i gazet, które rozprowadzamy na stolikach przy wejściach. Dzisiaj oprócz cotygodniowych szczególnie polecamy dla dzieci ciekawy Mały Gość wspaniały dwumiesięcznik dla młodych, narzeczonych i małżonków – Miłujcie się.

606116
Dzisiaj: 4
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 2,092