1. W Ewangelii Jezus zwraca naszą uwagę na relacje międzyludzkie, rodzinne i przyjacielskie. Warto, byśmy się im przyjrzeli. Może jest coś, co można by w tych relacjach ulepszyć, poprawić. A może jest coś, co należałoby naprawić?

2. Dzisiaj jest 16- ty dzień miesiąca szczególnie módlmy się przez wstawiennictwo Błog. Jana Pawła II i za Jego wzorem o dążenie do świętości, by w ten sposób dobrze przygotować się do Jego Kanonizacji 27 kwietnia.

3. Dzisiaj i przez dwie następne niedziele będziemy przepraszać Boga za grzechy w czasie 40 – godzinnego nabożeństwa, przygotowującego nas do właściwego przeżywania Wielkiego Postu. Po Mszach świętych i w czasie popołudniowym do Mszy św. o g.17,00, adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Prosimy   włączenie się wszystkich Parafian do tej modlitwy i przewodniczenie im z Żywych Róż i wspólnot parafii. Niech 16- ty dzień miesiąca modlitwy przez Błog. Jana Pawła II szczególnie nas dzisiaj do modlitwy adoracyjnej mobilizuje. Zachęcamy, by pozostać po Mszach świętych, przyjść wcześniej a także przybyć specjalnie na modlitwę osobistą.

4. Zawiadamiamy z radością, że nasz parafianin Grzegorz Bularz, alumn Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, dnia 8 maja 2014 roku ma zamiar przyjąć święcenia diakonatu. Gdyby ktoś znał jakąś przeszkodę do święceń kandydata, ma obowiązek powiadomić ordynariusza lub proboszcza. Równocześnie polecamy Grzegorza modlitwom wiernych, by Jego oddanie Chrystusowi i Kościołowi było całkowite.

5. Pogłębiajmy naszą wiarę, abyśmy potrafili o niej świadczyć w naszych środowiskach pracy, wśród przyjaciół, znajomych, a także czasem odpowiedzieć na pytania nieznajomych. Zechciejmy zatem sięgnąć po lekturę Pisma świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, lub też po inne pozycje książkowe czy też dostępną w Kościele przy wejściach prasę katolicką dla dzieci, młodzieży i wszystkich.

6. Możemy również włączyć się w działalność grup i wspólnot, jakie istnieją na terenie naszej parafii, aby się wzajemnie wspierać w wyznawaniu naszej wiary. Franciszkański Zakon Świeckich naszej parafii w przyszłą niedzielę będzie przeżywał ważny dzień Wizytacji i Kapituły. Zachęcamy członków i sympatyków do udziału od g. 14,00 na starej plebanii i we Mszy św. o g. 17,00.

7. W sobotę, 22 lutego, w liturgii przypada święto Katedry Świętego Piotra, Apostoła. Święto wdzięczności za św. Piotra i Jego następców biskupów rzymskich mających tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr. W naszych modlitwach pamiętajmy tego dnia o papieżu Franciszku i o całym Kościele, jakim przyszło mu w tych trudnych czasach kierować.

8. Dziękujemy za dzisiejszą ofiarę na tacę na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w Kościele, teraz głównie do ogrzewania. Mimo lekkiej zimy stale część ogrzewaczy jest włączona, aby było znośnie. W rozliczeniach jesteśmy traktowani jak firmy przemysłowe: moc pobierana jest wysoka, opłaty dystrybucyjne prawie równe opłatom za zużywaną energię. Bóg zapłać.

6. Zawiedli do sprzątania Kościoła parafianie z Bukowa strony Południowej od Kulerzowa po Kaplicę. Prosimy aby to zmienili, ponieważ w najważniejszych momentach życia każdy potrzebuje Kościoła by spotkać się z Bogiem. Prosimy jeszcze raz do troski o Kościół w sobotę od g. 8,00 tych parafian razem z parafianami z Bukowa koło Szkoły tzw, Nowsie.

606920
Dzisiaj: 6
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,896