1. Bardzo prosimy wszystkich parafian o dostosowanie się do dekretów i zaleceń księdza Arcybiskupa, który ma na uwadze dobro wszystkich ludzi. Nasz Pasterz prosi o skorzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Na Eucharystię może przyjść rodzina, która zamówiła daną intencję mszalną.

2. Funkcjonowanie parafii z racji epidemii wirusa:
• Msze Święte będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę.
• Msze Święte w tygodniu o 6:30 i 17:30, adoracja Najświętszego Sakramentu o godzinie 17:00.
• Zalecamy przyjmowanie Komunii Świętej na rękę w następujący sposób. Wyciągamy dłonie przed siebie na wysokości piersi, lewą kładziemy na prawej, kapłan podaje nam Ciało Pańskie, przyjmujemy Komunię w obecności kapłana. Po przyjęciu Komunii Świętej jak zawsze uczcijmy Pana Jezusa w naszej cichej modlitwie.
Kolejność przyjmowania Komunii Świętej: Najpierw podchodzą osoby, które przyjmują Pana Jezusa na rękę, następnie osoby, które chcą przyjąć do ust.
• Nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątek o godzinie 7:00 i 17:00. Gorzkie Żale z krótkim kazaniem pasyjnym w niedzielę o godzinie 16:30. Nie będzie Drogi Krzyżowej w niedziele po Mszy o 11:00 oraz w piątek o 18:30.
• Dzieci i młodzież według dekretu Księdza Arcybiskupa nie mają spotkań formacyjnych, spotkań przygotowujących do bierzmowania oraz rekolekcji.
• Wszystkich Was zachęcamy do gorliwszej modlitwy w domach z rodziną. W Piątki z rodziną możemy odmówić Drogę Krzyżową, w niedzielę możemy w gronie najbliższych odśpiewać Gorzkie Żale. Księża biskupi zachęcają nas do duchowej łączności przez modlitwę różańcową codziennie o godzinie 20:30. Starajmy się dobrze wykorzystać ten czas również poprzez czytanie Słowa Bożego, lekturę duchową, korzystanie z czasopism katolickich, rekolekcji internetowych.
• W przyszłą niedzielę poinformujemy Was czy odbędą się rekolekcje parafialne dla dorosłych.
• Jako Wasi duszpasterze jesteśmy dostępni w konfesjonale codziennie 30 min przed każdą Mszą Św. Zachęcamy już teraz do spowiedzi wielkanocnej.

3. Po Mszach Świętych możemy zakupić Baranka Wielkanocnego – Caritas. Ofiara powyżej 6 złotych będzie przeznaczona dla potrzebujących w naszej parafii.

4. W poniedziałek 16 Marca po każdej Mszy Świętej Nowenna przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji rodzin.

5. Kalendarz Liturgiczny:
Czwartek 19.03.2020 - Uroczystość Św. Józefa – patrona Kościoła, Rodzin i naszego Księdza Proboszcza, któremu życzymy opieki św. patrona w pasterzowaniu w naszej parafii.

6. W piątek Msza Święta wieczorna i koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłych wypominanych w naszym kościele i zmarłych w ostatnim miesiącu.

7. Grupa Charytatywna organizuje w sklepach i przy ołtarzu św. Franciszka zbiórkę żywności dla potrzebujących. Dziękujemy właścicielom sklepów i ich pracownikom oraz ofiarodawcom za pomoc w tym dziele.

8. Dziękujemy rodzinom z Chorowic, wieś część pierwsza od Państwa Mrożków do Drożdżów za sprzątanie świątyni i ofiarę 500 zł. W sobotę od godz. 8.00 do troski o kościół prosimy rodziny z Chorowic wieś – część druga od Państwa Ożogów koło drogi na Skawinę.

9. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: śp. +Marek Rządzik z Mogilan, +Andrzej Ciepiela z Mogilan +Julia Wójcik z Mogilan. Zmarła również +Józefa Ożóg z Mogilan nalężąca do Świeckiego Zakonu Św. Franciszka. Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek – różaniec 14:00, Msza Święta 14:30. „Dobry Jezu a nasz Panie...”.


Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

606920
Dzisiaj: 6
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,896