1. W ostatnią niedzielę 2013 roku, czcimy Świętą Rodzinę z Nazaretu: Jezusa, Maryję i Józefa. Po Mszy o g. 9,30 udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom przychodzącym do Jezusa z rodzicami i dziadkami. W ofierze Mszy Św. o g. 11,00 polecamy Bogu nasze rodziny, zwłaszcza przeżywające jubileusze sakramentu małżeństwa: złote, srebrne i brązowe i inne. Zachęcamy małżonków aby przeżywając te ważne rocznice  prosili Boga o umocnienie ich miłości, łaskę wytrwania i radości Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów, nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mogą być solą dla ziemi w doczesnej pielgrzymce wiary. Wpatrując się     w Świętą Rodziną, budujmy więzi oparte na prawdziwej miłości.

  2. We wtorek koniec roku kalendarzowego 2013. Podczas Mszy św. i nabożeństwa dziękczynno - przebłagalnego o g. 17,00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Za  odśpiewanie „Ciebie, Boga, wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny.

  3. We środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2014. Szczególnie będziemy się modlić o pokój na świecie.  Msze Święte jak w każdą niedzielę. Ofiary na budowany kościół Błog. Jana Pawła przy Centrum „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach.

  4. Przypadają również: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. We czwartek od g. 16,30 adorujemy Jezusa modląc się o powołania kapłańskie i zakonne. Dzieci które spowiadają się co miesiąc a nie były do spowiedzi bezpośrednio przed Świętami zapraszamy od g. 16,30. W piątek – młodzież szczególnie przygotowującą się do bierzmowania i dorosłych od g.6,00 i po południu od 15,30 i Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży o 17,30. W pierwszą sobotę modlimy się przez Niepokalane Serce Maryi i Błog. Jana Pawła z udziałem Żywych Róż, Rycerstwa Niepokalanej i małżonków oczekujących narodzin dzieci. Od 16,30 nabożeństwo – z adoracją i modlitwą Różańcową prowadzoną przez Różę M. Grońskiej, nauczaniem Błog. Jana Pawła i modlitwą o dobre przygotowanie się do Jego kanonizacji. Odwiedzin chorych nie będzie. W przyszłą niedzielę po Mszy    o 7,30 zmiana tajemnic w Żywych Różach kobiet i mężczyzn. Na Mszy o 9,30 i po z koncertem kolęd wystąpi Chór Absolwentów I Liceum Ogólnokszt. w Krakowie - Kanon pod dyrekcją  Ryszarda Źróbka z naszą parafianką Zuzanną Najder.

  5. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przyjmujący kolędującego kapłana dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, modlitwy i serdecznej rozmowy.   A udzielane błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Plan kolędy na nadchodzący tydzień jest następujący…/oddzielny harmonogram/.

  6. Serdecznie dziękujemy rodzinom z Kulerzowa cz.II za sprzątanie świątyni, zwłaszcza młodzieży. W Sylwestra od g. 8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z Chorowic cz I od Mrożków do Sołtysa, a w sobotę cz.II od Ożogów do Podedworza.

  7. Prosimy pobrać za ofiarą  u ministrantów i na stolikach nasz Kalendarz parafialny na Rok Pański 2014 ze wspomnieniami świętych i najważniejszymi informacjami naszej wspólnoty. Są jeszcze świąteczno -noworoczne numery pism katolickich.
  8. Odeszli do wieczności: + Anna Górnisiewicz, + Józefa Klimczyk i + Józef Baran. Dobry Jezu…
608164
Dzisiaj: 109
Wczoraj: 108
Ten miesiąc: 4,140