1.Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  ukazuje nam zarówno wielką godność Maryi, ale też każdego z nas. Warto też postawić sobie pytanie o naszą odpowiedź na Boże zaproszenie do współpracy z Nim. Jest również świętem patronalnym młodzieży żeńskiej. Módlmy się za młode dziewczęta i kobiety, aby szanowały swoją godność, a poprzez swoją postawę uczyły innych poszanowania drugiego człowieka. Módlmy się również o czystość serc dla wszystkich młodych ludzi. Zapraszamy dziś o g. 16,30 na Nabożeństwo Nieszporów. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Duszpasterskiej Rady na temat programu duszpasterskiego: „Wierzę w Syna Bożego.”

2. W Adwencie warto przyjrzeć się własnemu życiu i zmienić postępowanie wobec bliskich, abyśmy mogli z pokojem w sercu zasiąść do wigilijnej wieczerzy i celebrować narodziny naszego Boga. Okazja do spowiedzi przed Mszami św. Przed Świętami planujemy sakrament pokuty w sobotę 21 grudnia.

3. Niech też nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień i uczynków miłosierdzia. Pamiętajmy o wsparciu najuboższych zwłaszcza dzieci, choćby przez pobranie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom - Caritasu i złożenie ofiary /powyżej 5 zł/. „Rozjaśnij dzieciom przyszłość!” Także  kierujemy prośby z Parafialnym Zespołem Caritas do właścicieli sklepów i klientów, aby do pojemnika w ich placówkach i Kościele przy ołtarzu św. Franciszka odłożyli produkty nie psujące się i środki czystości oraz nową odzież, które przekażemy ubogim. Wszak  Pan Jezus mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

4.Dziś również przeżywamy dzień solidarności z Kościołem na Wschodzie. Nie zapominajmy o tych naszych braciach, którzy przez długie lata komunizmu byli pozbawieni opieki duchowej, a obecnie borykają się z problemami braku kapłanów, wystroju wnętrz świątyń, paramentów liturgicznych, lecz są zarazem bardzo spragnieni wiary. Nasze ofiary do puszek przy wejściach przeznaczane m.in. na: tabernakula, naczynia i szaty liturgiczne, a także remonty zdewastowanych kościołów. Także na wsparcie stołówek, sierocińców                   i najuboższych. Bóg zapłać.

5. Zapraszamy dzieci (z lampionami) a zwłaszcza z rodzicami, młodzież i starszych do uczestnictwa w Mszach św. roratnich, które są celebrowane w naszym kościele codziennie o godz.6,30 i 17,30.

6. Zachęcamy do udziału w Koncercie Charytatywnym „Sen się spełni”, który odbędzie się w sobotę 14 grudnia o g. 18,00 w szkole w Bukowie. Wystąpią artyści mieszkający na terenie Parafii oraz odbędzie się licytacja wartościowych przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Biletem wstępu będą cegiełki- przeznaczone na pomoc dla Dawidka Kokoszki 10 letniego m.inn. ministranta, niepełnosprawnego od urodzenia z odnawiającym się guzem na kręgosłupie, po wielu operacjach i przed kolejnymi zabiegami i rehabilitacją. Jest także możliwość wsparcia przez dzieci do skarbonki w kościele przy roratniej planszy.

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać rodzinom za 6290 zł ofiary na nowe ogrzewanie. Mamy nadzieję, że inne rodziny, które mogą włączą się w pokrycie 42 tys. zł kosztów i także w koszta zużywanej energii. Będziemy według możliwości ogrzewać. Dziękujemy rodzinom z ulic: Św. Bartłomieja, Szkolnej       i Grodzkiej za sprzątanie świątyni i ofiarę. Z ofiar przy tej okazji złożonych w tym roku zakupiliśmy profesjonalny odkurzacz. Do troski o Kościół w sobotę od g. 8,00 prosimy rodziny z ul. Krakowskiej /nr nieparzyste, Skawińskiej, Parkowej, Rynek i Bloki.

9. Polecamy tygodniki katolickie i nasz tradycyjny Parafialny Kalendarz na 2014 r.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 XII w piątek– św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych (wspomnienie obowiązkowe);
  • 14 XII w sobotę – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, za co wyróżniono go tytułem doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).
607137
Dzisiaj: 31
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,113