1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Nadal więc po zakończonym niedawno Roku Wiary, będziemy starali się pogłębić więź z Chrystusem, światłem naszego życia. Na Mszy o g. 7,30 poświęcone zostały opłatki, które P. Kościelny i Organista rozniosą po rodzinach. Po Mszy Zmiany Tajemnic w Różach Żywego Różańca kobiet i mężczyzn. Zapraszamy o g. 16,30 do udziału Nieszporach.

2. Jednocześnie weszliśmy w Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest pięknym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Odprawiamy Mszę o Najśw. Maryi Pannie, tak zwane Roraty. Do licznego udziału w niej codziennie o godz. 17,30 zapraszamy dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych. Także codziennie rano o 6,30 tych, którzy lubią i mogą. Jutro dzieci otrzymają planszę podobną do dekoracji w kościele i codziennie obrazki do niej. Niech też nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień i uczynków miłosierdzia. Pamiętajmy o wsparciu najuboższych zwłaszcza dzieci, choćby przez pobranie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom - Caritasu i złożenie ofiary /powyżej 5 zł/. „Rozjaśnij dzieciom przyszłość!”

4. Przyszła druga niedziela Adwentu jest równocześnie Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylimy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Jest dodatkowa Msza św. z udzielaniem chrztu o g. 12,30. Równocześnie, jak co roku jest Dniem modlitw za Kościół na wschodzie zwłaszcza w krajach byłego Związku Radzieckiego szczególnie na Syberii i wsparcia ofiarą do puszki tych ubogich wspólnot w wierze. Po Mszy o 17,00 spotkanie Rady Duszpasterskiej na temat Roku: Wierzę w Syna Bożego.

5. We środę, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo podczas Eucharystii będziemy się modlić by znaleźli pracę.

6. W piątek 6 grudnia w liturgii Świętego Mikołaja, biskupa. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to Święto usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz podarunków módlmy się za nich.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty: dzieci, młodzież i dorosłych we czwartek od 16,00, także w piątej od 6,00 i 15,30 młodzież i dorosłych. We czwartek i w piątek od 16,30 adoracja. We czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Zespołu Charytatywnego Caritas. W I sobotę zwracając się ku Niep. Sercu NMP, jak Błog. Jan Paweł II modlimy się o dobre przygotowanie do Jego kanonizacji poprzez święte życie rodzin, a także o Błogosławieństwo dla rodziców oczekujących narodzin dzieci, których szczególnie zapraszamy. Od g. 16,30 adoracja, Różaniec prowadzony przez Różę P. Marii Wątor, modlitwy i Msza św. Rano, jak co miesiąc odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi.

8. Bóg zapłać wszystkim rodzinom, które składają dzisiaj ofiary na ręce Rady duszpasterskiej na pokrycie kosztów nowego ogrzewania, które częściowo zaczyna działać i dokończenie prac nastąpi w tym tygodniu. Szczególne Bóg zapłać wpłacającym poprzez bank i zbierającym z Rady.

9. Serdecznie dziękujemy tym rodzinom z ul. Leszka Białego, Spacerowej, Świątnickiej i Zakop., które wczoraj sprzątały świątynię. Za zielone gałęzie Krzysztofowi Karskiemu, Panom Ogiela i Zygmuntowi Surówce, P. kwiaciarce Annie i P. Kościelnemu z małżonką, Teresie Wątorskiej oraz mieszkańcom Kulerzowa za wieniec. Wielkie uznanie i podziękowania P. Józefowi Gałaś za pracę, także Grzegorzowi Klaś. Na sobotę od g. 8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z ul. Św. Bartłomieja, Szkolnej, Grodzkiej i Zakopiańskiej,jak po kolędzie.

10. Polecamy do rodzin tygodniki katolickie z Adwentowymi dodatkami. Ostatni tydzień przyjmowania prenumeraty na miesięczniki Msza, Posłaniec i Różaniec, a także Przewodnik Katolicki, tylko tak teraz dostępny.

606917
Dzisiaj: 3
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,893