Dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego poświęcone dziś gromnice będziemy zapalać i brać do ręki w niebezpieczeństwach wielkich klęsk np. gwałtownych burz i grożącej śmierci.

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Stąd dzisiejsza składka przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.

Dzisiejsze święto kończy również tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach. Zapraszamy młodzież do rozbierania choinek dziś po wieczornej Mszy św.

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską – kolędę. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które nas przyjęły za życzliwość. Niech kapłańskie błogosławieństwo i wspólnie odmówiona modlitwa będzie dla was źródłem Bożego błogosławieństwa na cały rok. Dziękujemy za podwożenie, posiłki, poczęstunki i złożone ofiary. Część z nich odsyłamy na potrzeby Kurii Metropolitalnej, przeznaczamy także część na wsparcie księży chorych, Uniwersytet Papieski JPII oraz misje. Odprawimy także w intencji rodzin odwiedzonych po kolędzie dwie Msze św. Jeszcze do 9 lutego jest możliwość zaproszenia do domu kapłana dla tych, którzy z różnych racji nie mogli nas przyjąć w wyznaczonych terminach.

Najbliższa niedziela to pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o 730 Nabożeństwo Zmiany Tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn. Prosimy także o ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na naszą świątynię.

Wzorem starca Symeona, który bez lęku spojrzał w śmierć, trzymając w swych ramionach światłość świata, nadzieję grzeszników, nieśmiertelnego Króla wieków, pomódlmy się teraz za tych, którzy w najbliższym czasie odejdą z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności. Pod Twoją Obronę… Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, módl się za nami.

607135
Dzisiaj: 29
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,111