1. Dzisiaj zwłaszcza na sumie przed Jezusem Eucharystycznym dziękujemy Bogu za fundatorów, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła oraz ofiarujemy Bogu naszą troskę o niego teraz poprzez ofiary na organy oraz jego utrzymanie, sprzątanie i ozdabianie. Bóg zapłać za ofiary dziś na tacę na budowę Centrum Św. Jana Pawła II w Krakowie.

2. Zapraszamy dzisiaj o g. 16,15 na Nabożeństwo różańcowe i codziennie w ciągu ostatniego tygodnia o g. 17,00, do prowadzenia rozważań i modlitw!!! Teraz po zmianie czasu pół godziny wcześniej Różaniec i Msze wieczorne o g. 17,30.

3. W przyszłą niedzielę 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Tym bardziej pamiętajmy o uczestniczeniu we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione jak w każdą niedzielę o g 7,30, 9,30, 11,00 i 17,00. Szczególnie zapraszamy wiernych na dodatkową Mszę świętą o g. 14,00 po której udamy się w procesji na cmentarz, modląc się tradycyjnie przy czterech stacjach i odczytując imiona zmarłych polecanych Miłosierdziu Bożemu w wypominkach jednorazowych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Raduje¬my się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam -jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary.

4. Niech tej radości nie gasi nasze pochylenie nad grobami naszych bli¬skich zwłaszcza we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale ufamy, że i nasi bliscy zmarli i kiedyś my sami dołączymy do grona świętych i błogosławionych. W poniedziałek po przyszłej niedzieli w Dzień Zaduszny. Msze święte o g. 7,30, 8,30,9,30 i po południu o 15,00, 16,00 i 17,30 przed i w czasie których będziemy wypominać zmarłych i modlić się o ich wybawienie z czyśćca, by jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w Niebie. O g.16,15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych również z wypominkami.

5. Przez siedem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie Kościoła lub kaplicy oraz cmenta¬rza i odmówienie modlitwy w ich intencji /oczywiście ze stałymi warunkami: spowiedzią i komunią świętą/. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków", które można składać po Mszach św. w zakrystii,/zresztą zawsze/. Ofiarujmy im także częściej Msze święte i gorliwą modlitwę różańcową, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Dlatego zapraszamy codziennie przez Tydzień Zaduszny /po przyszłej niedzieli/ o g.17,00 na Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami rocznymi oraz modlitwami o wybawienie dusz z czyśca, po czym ok.17,30 Msza święta. Zmarli od¬wdzięczą się nam swoimi modlitwami i wstawiennictwem przed Bogiem. Aby to była modlitwa czystych serc zapraszamy do spowiedzi dzieci, młodzież zwłaszcza przygotowującą się do bierzmowania i dorosłych już we czwartek i w piątek od g. 16,00, by być już przygotowanymi na te dni i pierwszy piątek w przyszłym tygodniu.

6.Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu na cmentarzu, świętym miejscu oczekiwania Zmartwychwstania przez naszych zmarłych. Uszanujmy inne mogiły i całość cmentarza. Nie zostawiajmy odpadów, szło i inne stałe odpady składajmy do kontenera. Na drogach, pamiętajmy o bezpieczeństwie.

7. Składamy serdeczny Bóg Zapłać za sprzątanie świątyni P.Jurek i P. Ożóg z Bukowa cz. południowej po Kaplicę. Na sobotę od g.8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z Bukowa k. szkoły Nowsie /jak po kolędzie/. Za 2 tygodnie z Bukowa cz. dolnej od kaplicy w stronę Skawiny i k. drogi na Radziszów.

8. Wyjątkowo dopiero za 2 tygodnie Zmiana Tajemnic Róż kobiet i mężczyzn i comiesięczne ofiary z rodzin na Kościół.

9. W związku z przyszłą organizacją ŚDM2016 w naszej parafii są jeszcze potrzebne rodziny, które przyjmą młodzież do swoich domów. Bardzo są potrzebni jako wolontariusze lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii po Mszach św.

10. We środę czcimy w liturgii świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza, wzywanego w szczególnych potrzebach. Zapatrzeni w ich świadectwo prośmy Boga o tak samo silną wiarę. Polecamy modlitwom wiernych + Ks. Tadeusza Hańderka oraz ks. Tadeuszów: proboszcza i wikariusza.

11. Polecamy pisma katolickie w tym Mały Gość dla dzieci z niespodzianką.

606117
Dzisiaj: 5
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 2,093