1. Kościół obchodzi dziś Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem: ”Od nawrócenia do misji”. Zachęcamy do jeszcze większego zaangażowania w sprawy misyjne, aby z kolejnych serc wznosiło się wyznanie: „Jezu Ufam Tobie”. Bóg zapłać za ofiarę na tacę na Dzieła Misyjne Kościoła. Jest to równocześnie dzień dawania świadectwa przez III Zakon Franciszkański Świeckich, aby poszerzyła się ta wspólnota i była bardziej zaangażowaną.

2. Dzisiaj o g. 10,00 odprawimy Mszę św. w Kaplicy w Chorowicach za zmarłych fundatorów i mieszkańców. W Konarach –Włosani- Sęku o g. 12,15 odbędzie się poświęcenie krzyża, do udziału w którym zapraszamy. Również dzisiaj po Mszy o g. 17,00 zapraszamy członków Rady Duszpasterskiej i tych, którzy są zatroskani o to jak pomóc rodzinie wypełnić swoje powołanie oraz przygotować się młodym na ŚDM 2016.

3. We czwartek 22 paźdz. /w 37 rocznicę inauguracji pontyfikatu/ po raz drugi w historii liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II. Po Mszy św. porannej przy ołtarzu Św. Jana Pawła i Jego relikwiach oraz w czasie Nabożeństwa Różańcowego nasza modlitwa niech będzie dziękczynieniem za Jego święte życie, za Jego kanonizację i prośbą o potrzebne łaski przez Jego wstawiennictwo. Tak się módlmy tego dnia, zwłaszcza w kaplicy w Bukowie o g. 17,30. Po Nabożeństwie o g. 17,30 Uroczysta Msza Odpustowa ku uczeniu Patrona – odprawiana przez Ks. dr Adama Olszewskiego, byłego wikariusza – na którą zapraszamy parafian. Aby umożliwić starszym, ale także wszystkim przygotowanie się do uzyskanie Odpustu, czyli uzyskania stanu łaski uświęcającej dzisiaj o g. 15,00 w Bukowie okazja do spowiedzi i równocześnie o g. 15,30 Nabożeństwo Różańcowe. Przypominamy także iż w Sanktuarium Św. Jana Pawła w Łagiewnikach do czwartku 22 paźdz. (główne uroczystości) trwają Msze św. Odpustowe codziennie o g.8,10 ,12 i 17, szczegóły na plakacie.

4. Już tylko niecałe 2 tygodnie modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie, podczas którego rozważamy tajemnice zbawienia. Zapraszamy dzisiaj o g. 16,15, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli i codziennie o g. 17,30. W tym tygodniu do podawania rozważań i prowadzenia modlitw zapraszamy…/oddzielna kartka !!!/. Prosimy odpowiedzialnych z tych wspólnot o pobranie tekstów w zakrystii i przygotowanie. /Są u ministrantów przy wejściu do nabycia drewniane trwałe Różance po 4 zł./

5. W przyszłą niedzielę w kościołach (poza katedrami) obchodzona jest uroczystość rocznicy poświęcenia. Po Sumie o g. 11,00 wystawienie Pana Jezusa i dziękczynne Ciebie Boga… Ofiary na dalszą budowę Centrum Jana Pawła II .

6. Przygotowujemy się do miesiąca pamięci o naszych zmarłych czekających w „przedsionku nieba” w czyśćcu na wejście do domu Ojca. Pomóżmy im, by to było jak najprędzej. Z wdzięczności za trud ich życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro od nich otrzymane, zanieśmy im dar całorocznej modlitwy Kościoła połączonej z wypominkami, na które przyjmujemy w zakrystii po Mszach św. Również ofiarujmy za zmarłych dar Ofiary Mszy św. i naszej komunii św. oraz dary odpustów. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. Wszelkie prace na cmentarzu należy uzgadniać w parafii. Porządkując groby prosimy uszanować pozostałe mogiły i całość cmentarza – nie zostawiając śmieci przy innych mogiłach, czy przy ogrodzeniu. Trawę i odpady mineralne prosimy składać na miejsce wyznaczone od północy. Szkło i plastik wkładać do kontenera. Prosimy również, by świętokradzkie ręce nie kradły i nie niszczyły tego, co jest wyrazem łączności, ze zmarłymi. Ostatnio odeszli do wieczności z Mogilan: + Andrzej Łopata z Mogilan lat 68, Antonina Kondela z Mogilan, lat 81 i +Anna Najder z Włosani lat 62. Dobry Jezu…

7. Dziękujemy rodzinom Kowalik i Kłyś z Bukowa cz. północnej za sprzątanie świątyni i nowożeńcom za kwiaty w prezbiterium. Na sobotę od g.8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z od g. 8,00 prosimy rodziny z Bukowa cz. południowej od Kulerzowa po Kaplicę. Za 2 tygodnie z Bukowa k. szkoły Nowsie /jak po kolędzie/. Prosimy, by wszystkie rodziny solidarnie troszczyły się o swój kościół.

8. Polecamy do rodzin pisma katolickie zwłaszcza dla najmłodszych Jaś, dla dzieci szkolnych misyjne Echo Dzieciom, młodzieży Droga, także odnowiona Niedziela z dodatkiem dla młodych i małopolski, aby zrównoważyć wpływ złych i demoralizujących środków przekazu. Ponadto nowy, interesujący numer dwumiesięcznika Miłujcie się dla narzeczonych, małżonków i nie tylko.

606917
Dzisiaj: 3
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,893