1. Dziś w Kościele jest dzień poświęcony środkom społecznego przekazu: prasie, radiu, telewizji i internetowi. Media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z ich dobrodziejstw, ale pamiętajmy, że powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. Zachęcamy do korzystania z naszych katolickich tygodników i miesięczników dla dzieci, młodzieży i rodzin dostępnych po Mszach św /na stolikach/, z radia Maryja, telewizji Trwam i programów religijnych w innych stacjach oraz stron internetowych polecanych na stronie naszej parafii. 

2. Rozpoczynamy dziś Tydzień Wychowania pod hasłem: ”Wychowujemy do wartości. Aby życie budowali na Skale”. Włączmy się wszyscy czynnie i przez modlitwę do takiego realizowania wołania Kościoła przez nauczycieli, wychowawców a zwłaszcza przez rodziców wobec dzieci i młodzieży. 

3.W środę 18 września święto Św. Stanisława Kostki, patrona polskich dzieci i młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Zapraszamy we środę na Mszę św. o g. 18,00 dzieci i młodzież, w tym oazową i przygotowującą się do bierzmowania. Również każdego dnia tego tygodnia będziemy prosić Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

4..Wczoraj minęła 1 rocznica nawiedzin wizerunku Jezu Ufam Tobie i poświęcenia nowych ołtarzy. Jutro 16 /pamiętny dzień wyboru/ po Mszy porannej i o 17,30 przed wieczorną będziemy się modlić przez wstawiennictwo Bł. Jana Pawła przy ołtarzu Jego relikwii krwi i sutanny. A w niedzielę 22 przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do składania u ołtarzy próśb i podziękowań /na kartkach i wpisywania do księgi/, przedstawianych Bogu na tych nabożeństwach.

5.Również jutro przypada 3 rocznica śmierci + Księdza Tadeusza Hańderka naszego proboszcza. Modlić się będziemy już dzisiaj na Mszy o g. 17,00 i jutro by Miłosierny Jezus dał mu radość nieba, za ofiarną służbę kapłańską.

6.We wtorek, 17 września, 74 rocznica napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o poległych na Wschodzie za Ojczyznę. 

7.W sobotę, 21 września, święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. 

8.W przyszłą niedzielę odprawimy Mszę św, w kaplicy w Chorowicach z ofiarą na jej renowację.

9.Dziękujemy rodzinom z ul. Zagórskiej i Myślenickiej za sprzątanie świątyni i za ofiarę oraz nowożeńcom za kwiaty, szczególnie Paniom Tylek z kwiaciarni pod kościołem. W sobotę od g. 8,00 do troski o Kościół poprzez sprzątanie i ozdabianie zapraszamy rodziny z ul. Podedworze cz. I od nr 1 do 36.

10.Zapraszamy młodzież gimnazjów na spotkania przygotowujące do bierzmowania: z klas I w grupach do wyboru: we wtorek o g. 16,30 i o 18,45 i w środę o 18,45; z klas II w powiedz. O 16,30 i 18,45 oraz czwartek o 16.30; z klas III we czwartek o 18,45, piątek o 16,30 i 18,45. Także do udziału w spotkaniach oazowych rozpoczynających się Mszą św. we środę o g.18,00. Także na inne spotkania już ogłaszane.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

16 IX w poniedziałek – Św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup - męczennicy z połowy III wieku;

20 IX w piątek– Święci Andrzej Kim Taegon i Towarzysze z Korei, męczennicy z XIX w.

607142
Dzisiaj: 36
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,118