1. Dziękujemy siostrom Sercankom za modlitwę i świadectwo o beatyfikowanej współzałożycielce Matce Klarze Szczęsnej i wiernym za ofiary po Mszach na remont bursy w Krakowie dla studiujących dziewcząt. 

2. Również przeżywając dziś XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron rodziny” i w piątek 16 tego w 37 rocznicę wyboru Jana Pawła II, nasza modlitwa na Nabożeństwie jak co miesiąc (po Mszy porannej i przed wieczorną) niech będzie dziękczynieniem za Jego święte życie, za Jego kanonizację i przygotowaniem do przeżycia Jego liturgicznego wspomnienia 22 października, zwłaszcza w kaplicy w Bukowie o g. 17,30. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na wspieranie kształcenia najbardziej uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

3. Trwają Nabożeństwa Różańcowe, na które zapraszamy. Naszą modlitwę na Nabożeństwie dzisiaj o g. 16,15 i w ciągu tygodnia o g. 17,30 ofiarujmy w łączności z Papieżem i Biskupami na Synodzie w intencjach rodzin. Do podawania rozważań /które prosimy pobrać w zakrystii/ i prowadzenia modlitw w tym tygodniu zapraszamy… / proszę odczytać z harmonogramu/.

4. We środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Otoczmy szczególną modlitwą ludzi, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Z naszymi nauczycielami, których zapraszamy i w ich intencjach będziemy się modlić na Nabożeństwie Różańcowym g. 17,30 i Mszy świętej.

5. Po mijającej rocznicy obecności Św. Siostry Faustyny w znaku relikwii i obrazu na Nabożeństwie w 3 piątek miesiąca, a więc najbliższy po Mszy porannej i pół godz. przed wieczorną) u Jezusa Miłosiernego wypraszajmy dla siebie, bliskich i świata miłosierdzie oraz świadczenia miłosierdzia naszymi słowami i uczynkami.

6. W przyszła niedzielę rozpoczniemy Tydzień Misyjny. Ofiara na tacę na cele misyjne. Dla dzieci jest pisemko Echo misyjne za drobną ofiarką. Będzie to równocześnie niedziela III Zakonu Franciszkańskiego Świeckich.

7. Także w niedzielę 18 października o g. 10,00 odprawimy Mszę św. w Kaplicy w Chorowicach za zmarłych fundatorów i mieszkańców.

8. Również w przyszłą niedzielę po Mszy o g 17,00 zapraszamy członków Rady Duszpasterskiej i tych, którzy są zatroskani o to jak pomóc rodzinie wypełnić swoje powołanie oraz przygotować się młodym na ŚDM 2016.

9. Dziękujemy za 5420 zł ofiary z rodzin na organy. Mamy uzbierane 52970 zł. Wszystkich ofiarodawców polecamy łaskawości Pana w naszych modlitwach, zwłaszcza w czasie Mszy św. za Parafian. Bóg zapłać Panom Sonik za podmalowanie ściany i P. Józefowi Gałaś za montaż nowych tablic ogłoszeń.

10. Składamy podziękowanie rodzinom z Kulerzowa cz. górnej za sprzątanie świątyni i nowożeńcom za kwiaty w prezbiterium. W sobotę od g. 8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z Bukowa cz. północnej od Kulerzowa po Kaplicę. Za 2 tygodnie z Bukowa cz. południowej od Kulerzowa po Kaplicę.

11. W duchu głębokiej i żywej wiary w życie wieczne, pospieszmy z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia dla nas, za dobro od nich otrzymane, zanieśmy im wielki dar całorocznej modlitwy Kościoła połączonej z wypominkami, na które przyjmujemy w zakrystii po Mszach Świętych. Porządkując groby zmarłych, uszanujmy inne mogiły i całość cmentarza. Wszystkie śmieci, trawę uprzątnijmy zabierając je ze sobą - nie zostawiajmy przy grobach czy ogrodzeniu i składając: odpady stałe szkło i plastik do pojemnika. Dziękujemy, ponieważ duże sumy wydajemy na wywóz śmieci.

12.Spotkania kandydatów do bierzmowania z II klas gimnazjum w tym 3 tygodniu są we środę o 16,30, w piątek o 16,30 lub 18,45. Z Klas III mają jak zwykle .

13. W Konarach –Włosani-Sęku P. Nowakowie ufundowali k.domu, drogi i przystanku piękny krzyż. W przyszłą niedzielę o g. 12,15 odbędzie się Jego poświęcenie, do udziału w którym zapraszamy.

14. Odeszła do wieczności: + Antonina Kondela z Mogilan, lat 81, której pogrzeb będzie we środę o g.14,00. Dobry Jezu….

15. Polecamy do rodzin pisma katolickie zwłaszcza dla dzieci przedszkolnych Jaś, Dominik przed I komunią św., dla młodzieży DROGA, także Niedziela z dodatkiem dla młodych i małopolski. Prosimy rodziców, aby dla dorastających synów i córek te pisma brali, aby zrównoważyć wpływ złych i demoralizujących środków przekazu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• We czwartek, 15 października – św. Teresa z Avila, hiszpańska zakonnica urodzona 500 lat temu, wielka reformatorka Karmelu i autorka dzieł mistycznych;
• w piątek, 16 października – św. Jadwiga Śląska. Żyła w XIII wieku. Księżna Jadwiga była szczególnie wrażliwa na los ludzi ubogich i chorych. Dla nich fundowała wiele szpitali. Po śmierci męża osiadła w klasztorze w Trzebnicy;
• w sobotę, 17 października – św. Ignacy Antiocheński, męczennik z początków chrześcijaństwa;

606117
Dzisiaj: 5
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 2,093