1. Zapraszamy małżonków, zwłaszcza młodych, w tym byłych oazowiczów, by zechcieli wejść na dalszą drogę formacji ruchu Światło- Życie zwaną Domowym Kościołem. Celem jest jeszcze lepsze budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości z Bogiem, między sobą i dziećmi. Spotkanie inauguracyjne /może być z dziećmi/ dzisiaj o g. 14,30 na starej plebanii.
Zapraszamy dzisiaj o g. 16,30 do uczestniczenia w Nabożeństwie Nieszporów.

2. Od czwartku miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy do udziału w codziennym Nabożeństwie w połączeniu ze Mszą Świętą o g. 17,30 dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Modlić się będziemy za Ojca świętego, za Ojczyznę, za nasze rodziny, dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie i za zmarłych. Na poszczególne dni zapraszamy do prowadzenia rozważań grupy i wspólnoty istniejące w parafii. Wypisani są na liście umieszczonej na tablicy ogłoszeń i w internecie. Prosimy tych, którzy przewodzą tym wspólnotom o pobranie w zakrystii rozważań na dany dzień, przygotowanie i prowadzenie.(Proszę odczytać harmonogram na tydzień…!!!!.) Tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca w rodzinach. Papież Franciszek mówi:” Różaniec otwiera nas na Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat” i gdy będzie teraz zastanawiał się na Synodzie z Biskupami, jak pomóc rodzinie, my ofiarujmy w tych intencjach tę modlitwę.

3. W I czwartek od 16,30 spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży, od g.17,00 wystawienie Jezusa i adoracja w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy świętej spotkanie Zespołu Charytatywnego Caritas. Także w Bukowie od 16,30 jak rozpoczęliśmy w ubiegłym miesiącu od 16,30 spowiedź, adoracja, Różaniec i Msza św. W I piątek od g.6,00 okazja do spowiedzi, a o g.6,30 Msza św. o Sercu Pana Jezusa, przyjmujmy komunię świętą wynagradzającą. Po południu od g. 15,30 spowiedź młodzieży oraz dorosłych. O 17,00 adoracja, o 17,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. ze szczególnym udziałem uczących się dzieci i młodzieży, także studiującej rozpoczynającej rok akademicki. Również wspólnota ŚDM 2016 i chętnych na wolontariuszy modli się i ma spotkanie po Mszy św. W I sobotę oddając szczególną cześć Niep. Sercu NMP, modlimy się także przez Św. Jana Pawła II przyjmując Jego nauczanie. O g.17,00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja; o g.17,15 modlitwy do Serca Matki Bożej i 17,30 Różaniec prowadzony przez Różę Stanisławy Klimczyk. Wypraszamy łaski dla rodzin oczekujących narodzin dzieci /które szczególnie zapraszamy/ oraz chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Również, jak co miesiąc od g. 8,00 odwiedzimy naszych chorych z sakramentami św.

4. W przyszłą niedzielę odprawimy o g.15,30 uroczyste Nabożeństwo Różańcowe z procesją Eucharystyczną do Ołtarzy wokół kościoła. Prosimy o przygotowanie Ołtarzy /a nie tylko kwiatów/ z Żywych Róż pod przewodnictwem Zelatorów. Pierwszego: Róże z Mogilan, Drugiego z Chorowic i Kulerzowa, Trzeciego z Bukowa, Czwartego z Włosani i Konar, Piątego z Róż mężczyzn i młodzieży. Będzie to równocześnie Zmiana tajemnic.

5. Prosimy w przyszłą niedzielę, jak co miesiąc o hojniejsze ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na naszą świątynię, teraz na organy. Dziękujemy tym rodzinom, które miesiąc temu złożyły ofiary w kwocie 5050 zł. Mamy uzbierane 47550 zł. Bóg zapłać rodzinom, które składają ofiary, również przez wpłatę w banku. Modlimy się o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Was wszystkich we Mszach za Parafian.

6. Składamy podziękowanie rodzinom z Chorowic: Kozie Rogi, Dąbrowy, Siany Las za sprzątanie świątyni i nowożeńcom za kwiaty przed ołtarzem. Na sobotę od g.8,00 do troski o Kościół zapraszamy rodziny z Kulerzowa cz. dolnej. Za 2 tygodnie z II cz. Kulerzowa - górnej.

7. Polecamy pisma katolickie, szczególnie Gość Niedz. i dla młodych Mały Gość z obrazkami modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Niedzielę z dodatkiem dla młodych, Jaś dla przedszkolnych dzieci i Droga dla młodych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• We czwartek, 1 października – święta Teresa od Dzieciątka Jezus, żyjąca w XIX wieku francuska zakonnica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich;
• W piątek, 2 października – święci Aniołowie Stróżowie. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają;
• w niedzielę, 4 października – święty Franciszek z Asyżu, żyjący w XIII wieku założyciel zakonu franciszkanów i klarysek, autor znanej modlitwy o pokój, w której prosi się, by Bóg uczynił z nas narzędzia pokoju;

606112
Dzisiaj: 100
Wczoraj: 101
Ten miesiąc: 2,088