1. Modlimy się dziś Przez M B Kalwaryjską w łączności z rodzinami pielgrzymującymi do Niej i uczymy się, by jak Ona przyjąć miłosierdzie Boże i żyć nim w naszych domach. Dziś o g. 16,30 zapraszamy na Nieszpory.

2. Rozpoczynamy Tydzień Wychowania pod hasłem: ”Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Błagajmy Boga w modlitwach aby nauczyciele, wychowawcy a zwłaszcza rodzice podejmowali trud ukształtowania pełnego człowieczeństwa w dzieciach i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość narodu.

3. Jutro, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we Mszy Świętej i uczczeniu krzyża św. na Mszach Św. o g. 6,30 i 18,00. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta.

4. W piątek 18 września święto Św. Stanisława Kostki, patrona polskich dzieci i młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Z tej okazji zapraszamy w piątek na Mszę św. o g. 18,00 dzieci i młodzież w tym gimnazjalną wszystkich klas, szkół średnich i studiującą w tym „oazową”. Rozpoczniemy spotkania przygotowującego do sakramentu bierzmowania i dalsze przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Chętnych do pomocy jako wolontariusze i Wspólnotę ŚDM szczególnie prosimy do tej modlitwy.

5. Prosimy rodziców, aby katecheza szkolna i przygotowanie do sakramentów: pierwszej komunii i bierzmowania dzieci i młodzieży, które powinny być w parafii zamieszkania były przedmiotem szczególnej troski. Rodzice dzieci klas trzecich, niezależnie od tego w jakiej szkole się uczą religii, pobiorą dzisiaj w zakrystii Deklaracje przygotowań do I spowiedzi i komunii św. w parafii. Uroczyste rozpoczęcie przygotowań będzie 25 września /piątek/ na Mszy o g.18,00 i następne raz na dwa miesiące. Prosimy również młodzież i rodziców z kl. I gimnazjum, by pobrali dzisiaj w zakrystii Deklaracje do zapisu na przygotowania do bierzmowania. Uroczyste rozpoczęcie przygotowań wszystkich klas gimnazjum będzie w najbliższy piątek 18 września na Mszy o g.18,00. Młodzież wszystkich klas prosimy w piątek od g. 16,00 do spowiedzi /jeśli nie byli ostatnio/, po której otrzymają indeksy przygotowań. Harmonogram dalszych spotkań jest ustalony i umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Spotkania klas pierwszych i drugich będą raz w miesiącu. Natomiast młodzież klas III obowiązują spotkania co tydzień i rozpoczną się po niedzieli 20 września w wybranych grupach w we wtorek o 16,30 i 18,45, lub we środę o 18,45

6. Jutro 3 rocznica nawiedzin wizerunku Jezu Ufam Tobie i poświęcenia nowych ołtarzy. We środę 16 /pamiętny dzień wyboru/ po Mszy porannej i o 17,30 przed wieczorną będziemy się modlić przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła przy ołtarzu Jego relikwii krwi i sutanny. A w 3 piątek 18 września /jak co miesiąc/ przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego i relikwii Św. Siostry Faustyny. Zachęcamy do składania u ołtarzy próśb i podziękowań /na kartkach i wpisywania do księgi/, przedstawianych Bogu na tych nabożeństwach.

7. We środę przypada 5 r. śm. + Księdza Tadeusza Hańderka i 36 r. śm. Ks. Józefa Żurawika naszych proboszczów. Modlimy się już dzisiaj, a zwłaszcza we środę na Mszach św., by Miłosierny Jezus dał im radość nieba, za ofiarną służbę.

8. We czwartek, 17 września, 76 rocznica napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o poległych na Wschodzie za Ojczyznę.

9. W przyszłą niedzielę o g. 10,00 odprawimy Mszę św. w kaplicy w Chorowicach z ofiarą na dalsze jej odnawianie wewnątrz.

10. Bóg zapłać rodzinom, które ofiarowały w ubiegłą niedzielę 5050 zł na organy do naszego Kościoła. Wszystkich ofiarodawców polecamy łaskawości Pana w naszych modlitwach, zwłaszcza w czasie Mszy św. za Parafian

11. Dziękujemy rodzinom z Chorowic wsi cz.II od. P. Ożogów za sprzątanie świątyni i za kwiaty, także jubilatom. Na sobotę do troski o Kościół prosimy rodziny z Chorowic – Podbukowa cz. II od P. Łukasik do P. Bartosz, za 2 tygodnie z Chorowic – Kozie Rogi, Dąbrowy i Siany Las.

12. Odeszli do wieczności: + Bernadeta Kowalczyk z Włosani, lat 50, + Aleksander Kłyś z Kulerzowa lat 45, + Janina Stankowska, lat 89 matka naszego p. kościelnego Adama, ktorej pogrzeb dzisiaj w niedzielę w Lichwinie k. Tarnowa. Dobry Jezu ….

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 16 IX w środę – Św. Korneliusz, papież i Cyprian, biskup - męczennicy z połowy III wieku; 20 IX w niedzielę– Święci Andrzej Kim Taegon i Towarzysze z Korei, męczennicy z XIX w.

607269
Dzisiaj: 50
Wczoraj: 113
Ten miesiąc: 3,245