1. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych na które zapraszamy dzisiaj o g. 16,30 i w ciągu ostatniego ich tygodnia po Mszy o g.18,00 wynagradzajmy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujmy za Boże miłosierdzie i prośmy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Serce Jezusowe jest źródłem miłość Boga i bliźniego.

2. We wtorek obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

3. We środę 24 czerwca w liturgii Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią oddał życie. Ciesząc się narodzinami św. Jana Chrzciciela, zastanówmy się nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością!

4. W piątek 26 czerwca koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach i to z czystym sercem. Zapraszamy do spowiedzi dzieci i młodzież we czwartek od g. 16,00. Msza święta dziękczynna szkoły podstawowej i gimnazjum z Mogilan o g. 8,00 w Kościele, w Bukowie również o g.8,00, w Konarach o g. 10,00. Młodzież szkół średnich i studentów zapraszamy na g. 18,00. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających na rekolekcje do Pasierbca dzisiaj po Mszy o g. 11, spotkanie rodziców młodzieży na wyjazd do Skorzęcina w piątek o g. 18,30. Obydwa w Sali starej plebanii. Chętni mogą pomóc w tym będąc świadkami Miłości miłosiernej.

5. Dziękujemy rodzinie z Podstyru cz.II za sprzątanie świątyni. Do troski o Kościół w sobotę o g. 8,00 poprzez sprzątanie i ozdobienie zapraszamy rodziny z Łobzowa cz.I z ul. ul. Magnoliowej i Zakop.35 -61. Za 2 tygodnie z cz. II z ul . Łobzowskiej i dalsza część Zakop.

6. Możemy wynająć w budynku starej plebanii 2 pomieszczenia o powierzchni 32 m2.

7. Polecamy tygodniki katolickie: najmłodszym Jaś, , Mały Gość z dodatkiem na wakacje i młodzieży Droga oraz Miłujcie się także narzeczonym.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
28 VI w niedziele – Święty Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, teolog, obrońca tradycji apostolskiej i męczennik.

606112
Dzisiaj: 100
Wczoraj: 101
Ten miesiąc: 2,088