1. Mija połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najśw. Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy dzisiaj o g.16,30 i codziennie po Mszy o g.18,00 na nabożeństwa ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa z intencją wynagrodzenia za grzechy.

2. We wtorek, jak co miesiąc 16-tego, po porannej Mszy i przed wieczorną modlitwy przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II z uczczeniem relikwii.

3. W czwartek, 20 czerwca, Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, którzy z powodu prześladowań ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne opuścili kraj ojczysty. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. Przez otwartość i modlitwę starajmy się im pomóc w ich cierpieniach i tęsknotach.

4. W przyszłą niedzielę odprawimy Mszę św. w Kaplicy w Chorowicach o g. 10,00.

5. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. W modlitwach z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, dziękujmy Bogu za otrzymane łaski. Prośmy też o dobre przeżycie czasu wakacji, by był czasem wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych na rekolekcje parafialne, które odbędą się w Pasierbcu k. Limanowej w dniach od 21 do 27 lipca. Prosimy o kontakt z ks. Tadeuszem. Inni dzieci i młodzież wybiorą się na rekolekcje np. Ruchu Światło- Życie, Apostolskie oraz pielgrzymki. Najuboższym możemy dopomóc w pokryciu części kosztów. Chętni mogą pomóc w dofinansowaniu będąc świadkami Miłości miłosiernej.

6. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016r. Z milionami młodych spotka się papież Franciszek. Naszą młodzież z grupy ŚDM oraz nowych chętnych zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie po Mszy św. wieczornej do Sali na starej plebanii. Prosimy rodziny, które będą przyjmować młodzież, aby podejmowały modlitwę przy znakach ŚDM pobieranych z Kościoła według harmonogramu…/oddzielna kartka/.

7. W piątek trzeci miesiąca po Mszy porannej i o g. 17,30 Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez Św. Faustynę przy jej relikwiach.

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać tym rodzinom, które w ubiegłą niedzielę złożyły 6470 zł ofiary na organy. Od grudnia 2014 roku mamy uzbierane 29520 zł. Wypraszamy dla wszystkich rodzin Błogosławieństwo Pana we Mszach za Parafian w każdą niedzielę.

9. Dziękujemy rodzinom z Podstyru - ul: Zakopiańskiej nr niep. 63-101 i Widokowej 2-22. Za sprzątanie świątyni i za ofiarę. Na sobotę od g. 8 do troski o Kościół prosimy rodziny z Podstyru cz. II Jaśminowej i Widokowej i Kolorowej 2-21. Za 2 tygodnie Łobzów cz. I ul. Zakopiańska nr 35 – 61 i ul. Łobzowska 1 -30.

10. Polecamy tygodniki katolickie: najmłodszym Jaś, i Dzieciom o misjach, młodzieży Droga i w Niedzieli dodatek dla młodych i stałe interesujące tygodniki.

11. Odeszli do wieczności: + Stefan Rapacz z Mogilan, lat 67 były grabarz, + Jan Pitala z Konar lat 88, + Maria Surówka z Mogilan, lat 66 której pogrzeb będzie jutro o 15,00. Wieczny odpoczynek…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 VI w środę – Św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi
21 VI w niedzielę– Święty Alojzy Gonzaga (1568-1591), jest patronem młodzieży

606918
Dzisiaj: 4
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,894