1. Dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa Pana jest Jego wniebowstąpienie, a więc powrót do Ojca. Jezus odchodzi, zostawiając jednak obietnicę ciągłej obecności wśród nas w mocy Ducha Świętego.

2. Jeszcze dzisiaj i jutro dziękujemy Jezusowi razem z rodzicami dzieci z klas III za dar przyjścia do ich serc Jezusa w komunii świętej na Mszy i Nabożeństwie majowym. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na tacę na organizację Światowych dni Młodzieży 2016 w naszej Archidiecezji. Prosimy rodziny, które będą przyjmować pielgrzymów w te dni o przyjęcie teraz miniatur teraz Znaków ŚDM. W tym tygodniu modlitwę przy znakach mają następujące rodziny:…/ oddzielna kartka/.

3. Dzisiaj o g. 16,30 na Nabożeństwie majowym i w kolejne majowe dni razem z Maryją modlitewnie oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt w przyszłą niedzielę. Z codzienną Eucharystią p g. 18,00 i po niej majowym nabożeństwem łączymy także septennę modlitw do Ducha Świętego. Włączmy się licznie w tę modlitwę, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha. Szczególnie chcemy wypraszać dary Ducha świętego dla Ks. Biskupa Damiana Muskusa, który jutro na Mszy św. o g. 18,00 udzieli sakramentu bierzmowania chłopcom i dziewczętom klas trzecich gimnazjalnych naszej parafii.

4. Zapraszamy jutro już na g. 17,30 na Nabożeństwo majowe i uroczystą Mszę świętą z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży - wszystkich parafian: dzieci szczególnie pierwszokomunijne w białych strojach, Służbę Liturgiczną Ołtarza i Chór Mogilanum, rodziców i starszych, byśmy wszyscy w modlitwie pod przewodnictwem Ks. Biskupa Damiana otworzyli się na dary Ducha świętego i nimi żyli na co dzień.

5. W przyszłą niedzielę, 24 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na Mszy o g. 9,30 pobłogosławienie chłopców i dziewcząt na ministrantów i do scholi. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy i to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną.

6. Wczoraj nasz Rodak diakon Tomasz Strzeboński w Denver w Stanach Zjednoczonych przyjął święcenia kapłańskie. Wdzięczny Panu Bogu za dar powołania do służby Bogu i ludziom w przyszłą niedzielę o g. 11,00 odprawi w naszym kościele Mszę św. prymicyjną do udziału w której serdecznie zapraszamy. Na jej zakończenie udzieli wszystkim kapłańskiego błogosławieństwa. Będzie można także złożyć życzenia księdzu neprezbiterowi. Dzisiaj o g.15,30 spotkanie przedstawicieli różnych grup i indywidualnych osób, które pragną czynnie włączyć się w życzenia prymicjantom; bowiem za 2 tygodnie prymicje drugiego neoprezbitera Grzegorz Bularza.

7. Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do rodziców dzieci pierwszokomunijnych za troskę o Kościół przed komunią poprzez udział w generalnym sprzątaniu i ładnym ozdobieniu oraz za dar ołtarza na pokrycie połowy kosztów materiałów użytych do renowacji posadzki. Dziękujemy także tym rodzicom młodzieży do bierzmowania, którzy włączyli się w sprzątanie kościoła minionym tygodniu. Prosimy dalej rodziców kandydatów do bierzmowania, aby jutro od g.8,00 przygotowali Kościół i otoczenie poprzez posprzątanie i przyozdobienie. Na sobotę do troski o Kościół od g. 8,00 prosimy rodziny z ul Rzymskiej pod nr 1-24 i ul. Ogrodowej. Za 2 tygodnie z 2 cz. ul. Rzymskiej i ul. Podgórskiej.

8. Polecamy pisma katolickie z informacjami o niezwykłym filmie „Apartament”.

608164
Dzisiaj: 109
Wczoraj: 108
Ten miesiąc: 4,140