1. Dziś pierwsza niedziela października. Trwają nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennym Nabożeństwie w połączeniu ze Mszą Świętą o g. 17,30 dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Nasza modlitwa w tych dniach zbliżającej się 35 rocznicy wyboru Jana Pawła niech będzie dziękczynieniem za święte życie Ojca świętego i przygotowaniem do Jego kanonizacji. Również w związku z tą rocznicą w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy  XIII Dzień Papieski pod hasłem: ”Błog. Jan Paweł II – Papież dialogu” i ofiarą do puszki będziemy mieli możliwość wesprzeć kształcenie najbardziej uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.  Modlić się będziemy także szczególnie za nasze rodziny, aby dobrze spełniały swoją misję. Na poszczególne dni zapraszamy do prowadzenia rozważań różne grupy i wspólnoty istniejące w parafii. Prosimy tych, którzy przewodzą grupom i są za nie odpowiedzialni o pobranie w zakrystii rozważań na dany dzień i przygotowanie ich. Zachęcamy także do modlitwy różańcowej w rodzinach.

2.W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie NMP Różańcowej, które przypada jutro 7 października, a szczególnie dzisiaj Uroczyste Nabożeństwo Różańcowe z procesją Eucharystyczną do Ołtarzy Różańcowych o g. 15,30, na które serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie należących do Żywych Róż, które przygotują ołtarze; jest to równocześnie Zmiana tajemnic i z Rady Parafialnej do podawania rozważań.

3. Zachęcamy, aby nasi wierni zgłosili się na: Studium Apostolstwa Świeckich, zwłaszcza nauczyciele i ci, którzy aktywniej pragną żyć wiarą w Kościele. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty. Chętni pobiorą skierowanie z parafii; także na Studium Apostolstwa Trzeźwości przygotowujące animatorów sposobów rozwiązywania problemów alkoholowych w pierwsze soboty. Gdyby ktoś z zaangażowanych parafian pragnął spełniać posługę nadzwyczajnego szafarza komunii św., czy lektora czytającego Pismo święte to  również prosimy o kontakt, bo przygotowania też nastąpią wkrótce. Szczegóły na stronie internetowej diecezji.

4. Serdeczne podziękowania za hojniejsze ofiary z rodzin na ręce Rady Duszpasterskiej na potrzeby Kościoła, zwłaszcza na wykonane prace renowacyjne elementów metalowych ogrodzenia, bram, poręczy i wycieraczek. Dziękujemy za bezinteresowne prace P. Zygmuntowi Surówce i Pawłowi Sonikowi. Wkrótce będziemy przeprowadzać wymianę ogrzewaczy na zimę oraz systemu ich sterowania, co będzie  kosztowało ok. 40 tys.zł.  Dziękujemy bardzo tym rodzinom, które zawsze się troszczą (za ofiary 3310 zł we wrześniu), prosimy szczególnie te, które w troskę o kościół jeszcze się nie włączyły. Bóg zapłać zbierającym z Rady i przekazującym przez bank. Modlimy się szczególnie o Błog. dla wszystkich rodzin we Mszach za parafian.

5.. Składamy serdeczne podziękowania rodzinom z ul. Mogilańskiej cz. I, którzy  sprzątali naszą świątynię, ozdobili i za ofiarę, także nowożeńcom za część kwiatów i Różom Różańcowym za kwiaty do ołtarzy na procesję różańcową. Na obecny tydzień  w sobotę o g. 8,00 do  troski o nasz Kościół zapraszamy rodziny z ul. Mogilańskiej  cz.II od nr. 42 do końca, ul. Wschodniej i Lipwej /jak w czasie kolędy/..

9. Zachęcamy wszystkich, aby wychodząc ze Mszy św. przy stolikach nabyli tygodniki katolickie i miesięczniki.

10. W przyszłą niedzielę o g. 10,00 odprawimy Mszę świętą w Kaplicy w Chorowicach i będzie także Msza o g.12,30 z udzielaniem chrztu. Katecheza we czwartek po Mszy.

 11. Dzieci i młodzież zapraszamy do spotkań w grupach duszpasterskich według ustalonych terminów, które są na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, która ma nowy adres www.mogilany.katolicki.eu. Jest też przejściowo przekierowanie ze starego adresu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

we środę, 9 października – błog. Wincenty Kadłubek, biskup, który jednak zrzekł się tego urzędu i osiadł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej, czyli pierwszej historii Polski;.

w niedzielę, 13 października – błogosławiony Honorat Koźmiński, zakonnik kapucyn. W XIX wieku, kiedy zaborcy zlikwidowali zakony i zabronili zakładania nowych, utworzył 26 zgromadzeń bezhabitowych, z których połowa istnieje do dziś.

606921
Dzisiaj: 7
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,897