1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego Pana! Ponieśmy ją w świat, w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w Niebie!

2.Jako ludzie wierzący składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każ¬dym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

3. Tak dzisiaj, jak i jutro Msze Św., jak w każdą niedzielę. Dzisiaj o g. 16,30 zapraszamy na uroczyste Nieszpory połączone z Nowenną do Miłosierdzia Bożego, po nich Msza święta o g. 17,00. Jutro dodatkowa Msza święta o g. 12,30 z udzieleniem sakramentu chrztu świętego, /podobnie jest w każdą drugą niedzielę miesiąca, z wyjątkiem maja ze względu na pierwszą komunię świętą – która jest w naszej parafii w drugą niedzielę, a chrzty w maju w trzecią/.

4. Jutro drugi dzień świąt -Wielkanocny Poniedziałek. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach wspieramy modli¬twą i składamy ofiary na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Materialne wspar¬cie tej uczelni jest naszym moralnym obowiązkiem.

5. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadz¬ki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach na¬szych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i te¬raz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

6. Tydzień po Wielkanocny to czas, w którym szczególnie czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Wiemy, jak bardzo nam potrzeba, aby w tych trudnych czasach Bóg okazywał nam swoje miłosierdzie. Dzisiaj o g. 16,30 i codziennie po Mszy świętej odprawiać będziemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia przed tą Uroczystością.

7. W tym roku dzieci z klasy trzeciej przyjmą Pana Jezusa do swych serc w niedzielę 10 maja na Mszy o g. 11.00. Sakrament bierzmowania młodzież kl.III gimnazjum przyjmie w poniedziałek18 maja z rąk Ks. Biskupa Damiana Muskusa na Mszy o g. 18,00.

8. Jutro po Mszy św. o 7,30 Zmiana Tajemnic w Żywych Różach kobiet i mężczyzn. Prosimy o comiesięczne ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na nowe organy w naszym Kościele. Równocześnie serdecznie dziękujemy rodzinom za ofiary składane na organy /na tacę w kopertach i indywidualnie lub na konto/. Prosimy rodziny, które nie miały dotychczas udziału w ofiarach inwestycyjnych na Kościół o podejmowanie tej troski, bo to bardzo trudne, a zwłaszcza bardzo kosztowne zadanie, które możemy zrealizować wspólnie - wszystkie rodziny /które tylko mogą/ składając systematycznie.


9. Składamy serdeczne podziękowanie rodzinom z ul. Osiedlowej za sprzątanie Domu Bożego w poniedziałek i szczególnie w sobotę po liturgii z ul Żary. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się aby świątynia i jej otoczenie oraz liturgia miały piękną i godną oprawę oraz tym, którzy zrealizowali uczynki miłosiernej pomocy bliźnim: Księżom, Panu kościelnemu z małżonką, P. organiście i Chórowi za pasję i śpiewy, druhom strażakom za wartę przy Grobie, Bóg zapłać P. Stanisławowi Kucińskiemu z Konar za dar nowego Paschału z pszczelego wosku, tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty i świece do ciemnicy i Grobu Pańskiego, /w tym P. kwiaciarce Annie za kwiaty – kalie/, składającym ofiary w czasie adoracji krzyża na bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Zespołowi Charytatywnemu Caritas, właścicielom sklepów i wszystkim, którzy składali dary Boże dla ubogich, Pani katechetce, Liturgicznej służbie ołtarza: animatorom, lektorom, ministrantom i scholistkom. Na sobotę po Świętach do sprzątania Kościoła o. g.8,00 prosimy rodziny z ul. Mogilańskiej pod nr 1 – 41 /jak po kolędzie/. Za dwa tygodnie cz. II ul Mogilańskiej.

 

608150
Dzisiaj: 95
Wczoraj: 108
Ten miesiąc: 4,126