1. Zapraszamy małżonków, zwłaszcza młodych, w tym byłych oazowiczów, by zechcieli wejść na dalszą drogę formacji ruchu Światło- Życie  zwaną Domowym Kościołem. Celem jest jeszcze lepsze budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości z Bogiem, między sobą i dziećmi. Spotkanie inauguracyjne /może być z dziećmi/ dzisiaj o g. 15,30 na starej plebanii. Zapraszamy dzisiaj o g. 16,30 do uczestniczenia w Nabożeństwie Nieszporów.
  2. Rozpoczynamy od wtorku miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy do udziału w codziennym Nabożeństwie w połączeniu ze Mszą Świętą o g. 17,30 dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Modlić się będziemy szczególnie za Ojca świętego, za Ojczyznę, za nasze rodziny, o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, za misje, za chorych, o pokój na świecie i za zmarłych. Na poszczególne dni zapraszamy do prowadzenia rozważań różne grupy i wspólnoty istniejące w parafii.  Wypisani są na specjalnej liście…!!! Prosimy tych, którzy przewodzą grupom i są za nie odpowiedzialni o pobranie w zakrystii rozważań na dany dzień, przygotowanie i prowadzenie. Proszę odczytać harmonogram na tydzień……A tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca w domach. Błog. Jan Paweł w 2012 liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Odkupiciela” (nr 10).
  3. W I czwartek od 16,30 spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej i innych chętnych, od g.17,00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy świętej spotkanie Zespołu Charytatywnego Caritas. W I piątek od g.6,00 okazja do spowiedzi, a o g.6,30 Msza święta o Sercu Pana Jezusa, przyjmujmy komunię świętą wynagradzającą. Po południu od g. 15,30 spowiedź młodzieży oraz dorosłych. O 17,00 adoracja, o 17,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. ze szczególnym udziałem uczących się dzieci i młodzieży w tym studiującej rozpoczynającej  rok akademicki. W I sobotę oddając szczególną cześć Niep. Sercu NMP, modlimy się także przez Błog. Jana Pawła II przyjmując Jego nauczanie. O g.17,00wystawienie Najśw. Sakramentu i  adoracja; o g.17,15 modlitwy do  Serca Matki Bożej Fatimskiej i17,30 Różaniec prowadzony przez Różę z Włosani. Wypraszajmy łaski dla rodzin oczekujących narodzin dziecka /i te szczególnie zapraszamy/ oraz  chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Również tego dnia,  jak co miesiąc rano od g. 8,00 odwiedzimy naszych chorych z sakramentami świętymi.
  4. W przyszłą niedzielę odprawimy o g.15,30 uroczyste Nabożeństwo Różańcowe z procesją Eucharystyczną do Ołtarzy wokół kościoła. Prosimy o przygotowanie Ołtarzy /a nie tylko kwiatów/ z Żywych Róż pod przewodnictwem Zelatorów. Pierwszego: Róże z Mogilan, Drugiego z Chorowic i Kulerzowa, Trzeciego z Bukowa, Czwartego z Włosani i Konar, Piątego z Róż mężczyzn. Będzie to równocześnie Zmiana tajemnic. Wcześniej zelatorzy zbiorą od członków nowych kandydatów do Róż, byśmy je złożyli w darze NMP Różańcowej.  Natomiast rozważania poprowadzą z Rady Duszpasterskiej.
  5. Prosimy w przyszłą niedzielę, jak co miesiąc o hojniejsze ofiary z rodzin na ręce Rady Duszpasterskiej na potrzeby Kościoła, na wykonywane prace renowacji elementów metalowych ogrodzenia, bram, poręczy i wycieraczek. Zamierzamy również wymianę ogrzewaczy na zimę oraz systemu ich sterowania, co będzie bardzo kosztowne. Tym bardziej wielkie dzięki tym rodzinom, które zawsze się troszczą    i prosimy te, które w troskę o kościół jeszcze się nie włączyły. Bóg zapłać zbierającym z Rady i przekazującym przez bank. Modlimy się szczególnie o Błogosławieństwo dla wszystkich rodzin we Mszach za parafian.
  6. Dziękujemy Panu Nenko z ul. Podedworze za sprzątanie świątyni. Niestety inne rodziny nie włączyły się i dziś ołtarz główny nie jest ozdobiony kwiatami!!! Do troski o kościół poprzez sprzątanie i ozdobienie w sobotę od g. 8,00 prosimy rodziny z ul. Mogilańskiej cz. I  do numeru 41 i ul. Stromej.
  7. Polecamy do rodzin pisma katolickie dla dzieci, młodzieży, rodziców i starszych

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • We wtorek, 1 października – święta Teresa od Dzieciątka Jezus, żyjąca w XIX wieku francuska zakonnica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich;
  • we środę, 2 października – święci Aniołowie Stróżowie. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają;
  • w piatek, 4 października – święty Franciszek z Asyżu, żyjący w XIII wieku założyciel zakonu franciszkanów i klarysek, autor znanej modlitwy o pokój, w której prosi się, by Bóg uczynił z nas narzędzia pokoju;
  • w sobotę, 5 października – święta Faustyna Kowalska, żyjąca w XX wieku apostołka Miłosierdzia Bożego. Zawdzięczamy jej przypomnienie prawdy o nieodwołalnej miłości Boga do człowieka.
607134
Dzisiaj: 28
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,110