1. Dzisiaj o g.1600 zapraszamy wszystkich wiernych na ostatnie już Gorzkie Żale, połączone z rozważaniem Męki Pańskiej. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę na Mszach świętych i Gorzkich Żalach na kwiaty i świece do Ciemnicy i Bożego Grobu.

2. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który dziś woła: „Hosan¬na", a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim!" Na progu Wielkiego Tygo¬dnia prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z po¬wodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Wszystkich parafian a zwłaszcza młodych zapraszamy dzisiaj o g. 18,00 na II Parafialną Drogę krzyżową od Kościoła ulicami Mogilan: Podedworze, Południową i Mogilańską. Pójdziemy niosąc Krzyż i podając rozważania przez przedstawicieli poszczególnych miejscowości i wspólnot zwłaszcza młodych i tych, którzy będą przyjmować młodych ze świata w rodzinach - pogłębiając wiarę w moc Chrystusa Zbawiciela. Podający rozważania prosimy na 17,45 do zakrystii.

3.Czas Wielkiego Postu i zbliżające się Święta Wielkanocne to okres, w którym powinniśmy zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących naszej pomocy i wsparcia: a zwłaszcza chorych, cierpiących i ubogich. To z nimi utożsamia się szczególnie nasz Zbawiciel... Realizacją tego zadania miłości miłosiernej było pobranie wielkanocnego baranka i złożenie ofiary, na najuboższych /dzieci i starszych/, wspieranych przez Caritas. Również szczególną formą tej miłości jest podzielenie się darami Bożymi z ubogimi poprzez składanie w sklepach i przy święceniu pokarmów. Dziękujemy darczyńcom i właścicielom sklepów oraz paniom z Zespołu Charytatywnego Caritas i panom, dzięki którym dary przekazane zostaną potrzebującym.

4. W liturgii Kościoła rozpoczynamy Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak, jak powinien przeżywać człowiek wierzą¬cy: godnie i po chrześcijańsku, z oczyszczonymi sercami. Jest jeszcze okazja do spowiedzi, przed i po Mszach Świętych, aż do środy, zwłaszcza dla tych, którzy z pracy zza granicy wracają do rodzin. Także we czwartek i w piątek od g. 16,00. Niech zwłaszcza trzy świę¬te dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota /w tym roku równocześnie pierwsze kwietnia/będą dla nas dnia¬mi szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii. Przyjdźmy w te dni do Kościoła na wspólnotowe przeżywanie tak pięknej liturgii.

5. Wielki Czwartek –rozpoczyna się Triduum Paschalne. To święto ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Rano o g. 10,00 Księża pod przewodnictwem Biskupa odprawią Mszę Świętą Krzyżma w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach podczas której pobłogosławione będą oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania oraz odnowią przyrzeczenia kapłańskie. Zachęcamy do udziału w tej Mszy Świętej ministrantów, lektorów i schole oraz członków Ruchu Światło-Życie i innych grup oraz wiernych. Wyjazd od Kościoła we czwartek o g. 8,30. Natomiast wszystkich wiernych zapraszamy wieczorem o g.1800 na Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej, by podziękować Bogu za wielkie dary: Eucharystii i Kapłaństwa./wcześniej od 17,00 adoracja pierwszoczwartkowa/ Po Mszy Św., przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia czyli tzw. Ciemnicy. Od g. 20,00 do 22,00 czas czuwania- modlitwy z Panem Jezusem w Ogrojcu pod przewodnictwem Oazy Rodzin. Zachęcamy do udziału w tej adoracji dorosłych, młodzież i dzieci.

6. Wielki Piątek – obowiązuje post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko jeden posiłek do syta; (powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych rozciągamy też na Wielką Sobotę). Niech towarzyszy nam żarliwa modlitwa, skupie¬nie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa. Naszą pobożność zamanifestujmy licznym udziałem w nabo¬żeństwach pasyjnych i adoracjach oraz pobożnym nawiedzeniem Grobu Pańskiego.
Wystawienie Pana Jezusa od g.700 i całodobowa adoracja poszczególnych rejonów parafii, /której porządek został przekazany do rodzin razem z programem rekolekcji i jest wywieszony na tablicy ogłoszeń/, pod przewodnictwem Żywych Róż z danego rejonu parafii. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej o g.8 i 16,30. O g.17 główne nabożeństwo Męki Pańskiej, adoracja krzyża i Komunia Święta oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Grobu Pańskiego i całonocne czuwanie. Ofiary składane w czasie adoracji krzyża w czasie nabożeństwa i poza nim są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie .O 2000 zapraszamy młodzież na czuwanie i wspólną modlitwę po przewodnictwem grupy ŚDM 2016. Tradycyjnie zapraszamy Straż pożarną, ministrantów i scholistki do czuwania przy grobie Pańskim.

7. Wielka Sobota – jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Czuwają i modlą się dzieci z rodzicami i młodzież, według porządku, również na folderach i tablicy ogłoszeń. Każda klasa przygotuje modlitwy, na czele z samorządem klasowym, który jest odpowiedzialny za całość.
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele o g.1000, 1300 i 1530. W Chorowicach i Konarach o 11,00, w Bukowie i Włosani o 11,30.
Jak każe nasz polski zwyczaj i Miłosierny Jezus, dzielmy się święconym z naszymi chorymi i uboższymi od nas. Uroczyste obchody Wigilii paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego o g.18,30, gdzie nastąpi poświęcenie ognia i wody, Paschału, liturgia słowa i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Do udziału w liturgii czwartku, piątku i uroczystej wigilii Zmartwychwstania szczególnie zapraszamy dzieci z klasy trzeciej z rodzicami i młodzież przygotowującą się do bierzmowania /która nie ma w tym tygodniu spotkań/ oraz wszystkich wiernych ze świecami od chrztu i gromnicami /z osłonami, by nie rozlewać wosku na ławki i posadzkę/.

8. Błog. Jan Paweł II zachęcał nas wszystkich w Krakowie – Łagiewnikach do rozpalania Iskry Bożego Miłosierdzia słowami i własną postawą miłości czynnej. W tym roku po otrzymaniu relikwii Św. Faustyny módlmy się szczególnie odprawiając – począwszy od Wielkiego Piątku – Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed tą Uroczystością. W ramach Nowenny, odmawiajmy również w rodzinach Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy.

9. Msza Św. wigilii paschalnej Rezurekcyjna z procesją z uroczystą oprawą o g.18,30 w intencji wszystkich Parafian: tych tutaj, jak i poza granicami. Zapraszamy wszystkich, aby szczególny sposób, podkreślić wspaniałość tego wydarzenia. Prosimy młodzież i niewiasty do niesienia feretronów oraz ze świecami; mężczyzn do niesienia baldachimu, Straż Pożarną i Zespół Mogilanie, oraz szczególnie gorąco każdego i każdą z Was. W Wielką Niedzielę uroczyste Msze święte w porze niedzielnych Mszy.

10. W Poniedziałek Wielkanocny będziemy się modlić o wierność przyrzeczeniom sakramentu Chrztu Świętego nas wszystkich i udzielimy tego sakramentu nowonarodzonym na Mszy świętej o g. 12,30. Katecheza dla rodziców i chrzestnych w najbliższy wtorek po Mszy wieczornej ok. 18,30 w Kościele przy chrzcielnicy. Po Mszy o g.7,30 Zmiana tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn, oraz tego dnia comiesięczne ofiary z rodzin na nowe organy w naszym Kościele. Serdecznie dziękujemy rodzinom za ofiary składane na nowe organy do naszej świątyni /na tacę w kopertach i indywidualnie lub na konto/. Prosimy rodziny, które nie miały dotychczas udziału w ofiarach inwestycyjnych na Kościół o podejmowanie troski, bo to bardzo trudne, a zwłaszcza bardzo kosztowne zadanie, które możemy zrealizować wspólnie - wszystkie rodziny /które tylko mogą/ składając systematycznie.Bóg zapłać. 

11.Bardzo dziękujemy – Bóg zapłać: P Tadeuszowi Skale za prace przy dachu kościoła. Składamy podziękowanie za sprzątanie Domu Bożego w minionym tygodniu rodzinom z Mogilan ul Myślenickiej pod zakopianką od Głogoczowa, ul. Krótkiej, Markoszów, Świątnickiej, Górskiej, Leszczynowej, Cegielnianej, Leśnej. W Wielki Poniedz. prosimy rodziny z ul. Celiny, Ks.J. Mazurka i Osiedlowej. W Wielką Sobotę po liturgii ok. 20,30 prosimy rodziny z ul. Żary. Po świętach z ul. Mogilańskiej cz. I. Przez zaangażowanie w tej sprawie dajecie dobre świadectwo troski o Kościół.

12. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego i rozważaniu Męki Pańskiej oraz do lektury pism katolickich dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowujących nas do przeżywania Triduum i Świąt oraz do 10 rocznicy odejścia Jana Pawła do domu Ojca.

606117
Dzisiaj: 5
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 2,093