1. Powoli zbliżamy się do końca Wielkiego Postu. Czy wzięliśmy udział w kończących się dzisiaj rekolekcjach? Czy spotkaliśmy się z przebaczającym Ojcem w sakramencie pojednania? Czy dotrzymujemy nasze wielkopostne postanowienia? Jeśli mamy jakieś zaniedbania, śpieszmy się je naprawić. Teraz Wielki Post nabiera charak¬teru pasyjnego. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej /o czym przypominają zasłonięte krzyże/, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w Gorzkich Żalach dzisiaj o g.16,00 i piątkowych Drogach krzyżowych o g.7,00 i 18,00, dla młodzieży o g. 19,00 i dla dzieci w sobotę o g. 9,00. W przyszłą niedzielę na Mszach św. i Gorzkich żalach ofiary na kwiaty i światło do ciemnicy i Bożego Grobu

2. We wtorek 24 -tego, jak co miesiąc po Mszy porannej i pół godziny przed wieczorną modlitwy przez św. Bartłomieja. We środę 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Na Mszach świętych o g. 6,30 i 17,30 obrzęd przyjęcia do Duchowej Adopcji. Osoby, które zadeklarują taką adopcję, biorą na siebie zobowiązanie do stałego modlitewnego czuwania nad jego życiem i rozwojem poprzez modlitwę dziesiątkiem Różańca przez 9 miesięcy, aby uratować dziecko zagrożone zabiciem w łonie matki. Dla tych, którzy nie podejmowali i mało wiedzą o tym dziele u ministrantów i na stoliku z prasą kartki z informacjami do pobrania. Również w bieżącej Niedzieli, Gościu i młodzieżowej Drodze to główne tematy. Deklaracje przystąpienia do dzieła są do pobrania na ołtarzu przy chrzcielnicy, w domu prosimy je wypełnić i przynieś we środę na Mszę świętą, można również świecę.

3. Za tydzień Niedziela Palmowa, dzień tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Liturgia Niedzieli Męki Pańskiej wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwią nam głębokie przeżywanie Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Podczas wszystkich Mszy świętych poświecimy gałązki wierzbowe i inne „palmy”, które będą przypominały jerozolimskie gałązki słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. /Małe palemki można nabyć u ministrantów//Na Mszy świętej o g. 9,30 dla dzieci i młodzieży poświęcimy przy dzwonnicy i przejdziemy z procesją, a po Mszy wybór najpiękniejszych i największych ze skromnymi nagrodami. To również Światowy Dzień Młodzieży, w który przedstawiciele młodzieży zwłaszcza z grup przygotowań do ŚDM 2016 /także z naszej parafii/ będą świętować w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach– rozpoczęcie o g. 12,30 pod przewodnictwem Ks. Kard. Stanisława Dziwisza.
Wszystkich parafian a zwłaszcza młodych zapraszamy w Niedzielę Palmową o g. 18,00 na II Parafialną Drogę krzyżową od Kościoła ulicami Mogilan: Podedworze, Południową i Mogilańską. Pójdziemy niosąc Krzyż i podając rozważania przez przedstawicieli poszczególnych miejscowości i wspólnot zwłaszcza młodych i tych, którzy będą przyjmować młodych ze świata w rodzinach - pogłębiając wiarę w moc Chrystusa Zbawiciela. Chętnych do podawania rozważań prosimy dziś po Mszach do zakrystii.

4. Serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej ma szczególne znaczenie. W tym duchu dzielmy się niepsującymi się produktami spożywczymi środkami czystości i nową odzieżą z ubogimi w sklepach lub w kościele. Zespół charytatywny Caritas przekaże je ubogim naszej parafii. Możemy także złożyć ofiarę – jałmużnę dla najuboższych poprzez Caritas Archid. pobierając baranka do święconego lub do puszki przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego.

5. Ze względu na spowiedzi w innych parafiach we wtorek kancelaria będzie wyjątkowo nie czynna. W pilnych sprawach prosimy zgłosić się po Mszach świętych.

6. Serdecznie dziękujemy rodzinom za ofiary składane na nowe organy do naszej świątyni /na tacę w kopertach i indywidualnie lub na konto/. Prosimy rodziny, które nie miały dotychczas udziału w ofiarach inwestycyjnych na Kościół o podejmowanie troski, bo to bardzo trudne, a zwłaszcza bardzo kosztowne zadanie, które możemy zrealizować wspólnie - wszystkie rodziny /które tylko mogą/ składając systematycznie. Ks. Kard. radzi, aby gdy uzbieramy ok. połowę potrzebnej sumy, czyli ponad 400 tys. zł dopiero wtedy zamawiać wykonywanie instrumentu. Wypraszamy dla Was Błogosławieństwo Boże we Mszach św. za parafian.

7. Bóg zapłać rodzinom z Włosani ul. Łobzowskiej za sprzątanie wczoraj wieczorem świątyni. Na sobotę o g. 9,30 prosimy rodziny z Mogilan ul Myślenickiej pod zakopianką poczynając od Głogoczowa, ul. Krótkiej, Markoszów, Świątnickiej i przyległych: Górskiej, Leszczynowej, Cegielnianej, Leśnej i Górskiej. W Wielki Poniedz. prosimy rodziny z ul. Celiny, Ks.J. Mazurka i Osiedlowej. Prosimy, by rodziny przez zaangażowanie w tej sprawie dawały dobre świadectwo troski o Kościół.

8. Polecamy pisma katolickie pomocne w dobrym przeżywaniu tego szczególnego okresu Wielkiego Postu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W Małym Gościu plakat z mapą Jerozolimy w czasach Jezusa i dzisiaj. Za tydzień z Gościem głośny film Mela Gibsona „Pasja”. Prosimy zapisać się w zakrystii na ten numer w cenie 5 zł.

607141
Dzisiaj: 35
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,117