1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu. Dlatego zapraszamy w piątki do udziału w drodze krzyżowej o g. 7 i 18 /wcześniej o 6,30 i 17,30 msza św./, młodzież o g. 19 i dzieci w sobotę o g. 9, także w niedzielę po Mszy św. o g.11; oraz w Nabożeństwo Gorzkich żali w niedzielę o g. 16.

2. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:
• wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;
• w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek;
• Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;
• dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.

3. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy. Tego dnia będziemy „Pomagać polskim misjonarzom” przez ofiarę do puszki. Możemy także pomóż 2170 misjonarzom z Polski w 98 krajach nieść Ewangelię o zbawieniu wysyłając SMS o treści Misje na nr 72032 /jak na afiszu w gablotce/.

4. Dziękujemy za dzisiejszą ofiarę na tacę na częściowe pokrycie energii elektrycznej zużywanej w Kościele, teraz głównie do ogrzewania. Mimo lekkiej zimy stale część ogrzewaczy jest włączona, aby było znośnie. W rozliczeniach jesteśmy traktowani jak firmy przemysłowe: moc pobierana jest wysoka, opłaty dystrybucyjne prawie równe opłatom za zużywaną energię. Bóg zapłać.

5. W przyszłą już pierwszą niedzielę marca po Mszy o g. 7,30 zmiana Tajemnic w Żywych Różach kobiet i mężczyzn. Prosimy również o szczególne ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na naszą świątynię – teraz zmobilizujmy się wszystkie rodziny, /które tylko mogą, a które dotychczas nie miały udziału w tych inwestycyjnych ofiarach/ i rozpocznijmy składać ofiary na organy. Organy, to coś wielkiego i ważnego w świątyni i zarazem bardzo kosztownego. Jak stać było przodków naszych w trudniejszych czasach na tak piękną świątynię, jej dwukrotne rozbudowy, upiększanie, tak dołóżmy starań, by po nas również coś zostało jako świadectwo naszej wiary dla przyszłych pokoleń i by zarazem piękna muzyka organowa w naszym imieniu uwielbiła dobrego i miłosiernego Boga.

6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: + Tadeusz Kiebuła z Mogilan lat 67, + Wilhelm Skop z Chorowic lat 80 i + Zdzisław Hobrzyk, lat 78. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”

7. Dziękujemy rodzinom z Konar wsi za sprzątanie świątyni. Do tej ważnej także troski o Kościół zapraszamy rodziny mieszkające w nowych domach na pograniczu Mogilan Skrzyszowa i Konar oraz koło Spółdzielni ,pod figurą Glinik. Za 2 tygodnie z ulic Skrzyszów i Działy oraz ulic przyległych.

8. Zachęcamy, aby wychodząc ze świątyni zaopatrzyć się w tygodniki katolickie: dla najmłodszych Jaś i Ola, przed pierwszą komunią: Dominik, ciekawy Mały Gość i potrzebna młodym odnowiona Nasza Droga i stałe tygodniki z wielkopostnymi cyklami.

606920
Dzisiaj: 6
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,896