1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk1,15). Prawdziwe nawrócenie może być owocem szczególnego spotkania z Chrystusem przebaczającym w sakramencie pokuty. Na Mszy o g. 7,30 poświęcone zostały opłatki, które P. Kościelny i Organista rozniosą po rodzinach. Zapraszamy o g. 16,30 do udziału Nieszporach. Po Mszy o 17,00 spotkanie Rady Duszp. na temat Roku: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.

2. Jednocześnie weszliśmy w Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest pięknym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Odprawiamy Mszę o Najśw. Maryi Pannie, tak zwane Roraty. Do licznego udziału w niej codziennie o godz. 17,30 zapraszamy dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych. Także codziennie rano o 6,30 tych, którzy lubią i mogą. Jutro dzieci otrzymają planszę podobną do dekoracji w kościele i codziennie obrazki do niej. Niech też nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień i uczynków miłosierdzia. Pamiętajmy o wsparciu najuboższych zwłaszcza dzieci, choćby przez pobranie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom - Caritasu i złożenie ofiary. Jej hasło: „Dziecko sercem rodziny”

4. Jutro w poniedziałek 1 grudnia od g. 21,00 do g. 6,00 we wtorek nasza Parafia została ponownie zaproszona do włączenia się w nieustanna modlitwę przed Jezusem w kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Prosimy by wziąć w tym czuwaniu, wypraszając Miłosierdzie Boże.

5. Przyszła druga niedziela Adwentu jest równocześnie, jak co roku jest Dniem modlitw za Kościół na wschodzie zwłaszcza w krajach byłego Związku Radzieckiego, w tym roku szczególnie na Wschodniej Ukrainie i wsparcia ofiarą do puszki tych dotkniętych wojną wspólnot w wierze.

6. We czwartek, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo podczas Eucharystii będziemy się modlić by znaleźli pracę.

7. W sobotę 6 grudnia w liturgii Świętego Mikołaja, biskupa. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to Święto usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz podarunków módlmy się za nich.

8. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty: dzieci, młodzież i dorosłych we czwartek od 16,00, także w piątej od 6,00 i 15,30 młodzież i dorosłych. We czwartek i w piątek od 16,30 adoracja. We czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Zespołu Charytatywnego Caritas. W I piątek w czasie Mszy o g. 17,30 modlić się będziemy z naszymi młodymi o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. W I sobotę zwracając się ku Niep. Sercu NMP, jak Św. Jan Paweł II modlimy się o święte życie rodzin, a także o Błogosławieństwo dla rodziców oczekujących narodzin dzieci, których szczególnie zapraszamy. Od g. 16,30 adoracja, Różaniec prowadzony przez Różę P. Jolanty Korzeń, modlitwy i Msza św. Od rana jak co miesiąc odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi.

9. W przyszłą pierwszą niedzielę grudnia po Mszy o 7,30 Zmiany Tajemnic w Różach Żywego Różańca kobiet i mężczyzn. Prosimy także jak co miesiąc o szczególne ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na nasz Kościół. W ubiegłym miesiącu ofiary wyniosły 3510 zł. Organy w naszym kościele są w złym stanie technicznym i jak stwierdziła Komisja Archidiecezjalna w Protokole z 9 maju br. nie ma sensu w nie inwestować poprzez remont. Trzeba myśleć o wymianie na nowy lub używany instrument w dobrym stanie.(Protokół cały przedstawimy, gdy będzie więcej czasu). Przed nami ogromnie trudne zadanie na przyszłość, bo bardzo kosztowne. Prosimy o inicjatywy w tej sprawie zatroskanych wiernych. Szczególne Bóg zapłać wszystkim, którzy składając ofiary troszczą się o dom Boży. Modlimy się za Was.

10. Serdecznie dziękujemy tym rodzinom z Chorowic Kozie Rogi, Dąbrowy. Podewsie i Siany Las, które wczoraj sprzątały świątynię. Za zielone gałązki Panom Ogiela, i Krzysztofowi Karskiemu, P. Kościelnemu z małżonką za układanie, P. Józefowi Gałaś za fachową pomoc, rodzinie Emilii Szafrańskiej za wieniec. Na sobotę od g. 8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z Parkowego Wzgórza. Za 2 tygodnie z Bukowa – północnej strony po Kaplicę.

11. Prosimy parafian z Bukowa o zamawianie intencji Mszy świętych w Kaplicy. Są wolne poczynając od dziś, w Niepok. Poczęcie – 8 grudnia, w niedziele 14,21 grudnia, 2 dni Świąt i dalsze. Czy nie trzeba Wam modlić się za żyjących i zmarłych w czasie Najświętszej Ofiary? To jest także Wasze włączanie się w ofiarę Zbawiciela sprawowaną przez kapłanów.

12. Polecamy do rodzin tygodniki katolickie z Adwentowymi dodatkami. Ostatni tydzień przyjmowania prenumeraty na miesięczniki Msza, Posłaniec i Różaniec.

607134
Dzisiaj: 28
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,110