1. Z orędziem Jezusa Miłosiernego przychodzi dziś do nas św. S. Faustyna, obecna szczególnie w darze relikwii, które otrzymujemy od Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, za co wyrażamy im wielką wdzięczność. Na Mszy św. o g. 11,00 sprawowanej przez Ks. Arcyb. Stanisława Nowaka pobłogosławienie obrazu Św. Faustyny i po uczczeniu umieszczenie relikwii w ołtarzu Miłosierdzia Bożego, byśmy za jej przykładem i wstawiennictwem jeszcze bardziej zaufali Jego Miłosierdziu, byśmy jeszcze gorliwiej przyzywali Miłosierdzia (zawsze, a zwłaszcza jak mamy w zwyczaju na Nabożeństwie w każdy 3 piątek miesiąca, a więc najbliższy po Mszy porannej i pół godz. przed wieczorną) dla siebie, bliskich i świata oraz świadczyli miłosierdzie naszymi słowami i uczynkami. Także dziękujemy dziś Bogu za posługę duszpasterską + Ks. Tadeusza Hańderka, a tablica umieszczona w kościele niech wzywa parafian do pamięci i wdzięczności.

2. Również przeżywając dziś XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie” i we czwartek 16 tego w 36 rocznicę wyboru Jana Pawła II, nasza modlitwa na Nabożeństwie jak co miesiąc (po Mszy porannej i przed wieczorną) niech będzie dziękczynieniem za Jego święte życie, za Jego kanonizację i przygotowaniem do przeżycia po raz pierwszy w historii liturgicznego wspomnienia 22 października, zwłaszcza w kaplicy w Bukowie o g. 17,30. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na wspieranie kształcenia najbardziej uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

3. Trwają Nabożeństwa Różańcowe, na które zapraszamy. Naszą modlitwę na Nabożeństwie dzisiaj o g. 16,15 i w ciągu tygodnia o g. 17,30 ofiarujmy w łączności z Papieżem i Biskupami na Synodzie w intencjach rodzin. Do podawania rozważań /które prosimy pobrać w zakrystii/ i prowadzenia modlitw w tym tygodniu zapraszamy… / proszę odczytać z harmonogramu/.

4. We wtorek przypada Dzień Edukacji Narodowej. Otoczmy szczególną modlitwą ludzi, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Mszę św. o g. 9,00 ze szczególnym udziałem nauczycieli i młodzieży z Gimnazjum w Mogilanach oraz poświęceniem sztandaru ofiarujemy o Błogosławieństwa dla wszystkich naszych nauczycieli i wychowawców, których serdecznie zapraszamy. Również z nauczycielami i w ich intencjach będziemy się modlić na Nabożeństwie Różańcowym g. 17,30.

5. W przyszła niedzielę rozpoczniemy Tydzień Misyjny. Ofiara na tacę na cele misyjne. Po Mszy o g. 9,30 kiermasz misyjny dzieci z Kółka misyjnego.

6. W sobotę 18 października przypada świętego Łukasza Ewangelisty. Według tradycji był lekarzem i malarzem. Jest patronem Służby Zdrowia. Za naszych lekarzy i pielęgniarki i z nimi będziemy się modlić na Nabożeństwie i Mszy św.

7. Dziękujemy za 4350 zł ofiary z rodzin na prace renowacyjne. Składamy podziękowanie rodzinom z z ul. Rzymskiej cz. II i ul. Południowej za sprzątanie świątyni i ofiarę 440 zł na część kosztów kwiatów i nowożeńcom za kwiaty przed ołtarzem. Na sobotę od g.8,00 do troski o Kościół zapraszamy rodziny z ul. Bartłomieja, Słowiańskiej i Spokojnej. Za 2 tygodnie z ul. Krakowskiej nr parzyste, Nowej i Sportowej.

8. W duchu głębokiej i żywej wiary w życie wieczne, pospieszmy z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia dla nas, za dobro od nich otrzymane, zanieśmy im wielki dar całorocznej modlitwy Kościoła połączonej z wypominkami, na które przyjmujemy w zakrystii po Mszach Świętych. Porządkując groby zmarłych, uszanujmy inne mogiły i całość cmentarza. Wszystkie śmieci, trawę uprzątnijmy zabierając je ze sobą - nie zostawiajmy przy grobach czy ogrodzeniu i składając: odpady stałe szkło i plastik do pojemnika. Dziękujemy, ponieważ duże sumy wydajemy na wywóz śmieci.

9. Wypraszajmy dla naszych zmarłych Miłosierdzie Boże zwłaszcza przez ofiarę Mszy świętych. Są wolna intencje w Bukowie w przyszła niedzielę i dalsze, także nawet w październiku w ciągu tygodnia w naszym kościele.

10.Spotkania kandydatów do bierzmowania z II klas gimnazjum w tym 3 tygodniu są we wtorek o g. 16,30 i 18,45 oraz we środę o 18,45. Z Klas III mają jak zwykle .

11. Polecamy do rodzin pisma katolickie zwłaszcza dla dzieci przedszkolnych Jaś, dla młodzieży dwutygodnik DROGA, także Niedziela z dodatkiem dla młodych i małopolski. Prosimy rodziców, aby dla dorastających synów i córek te pisma brali, aby zrównoważyć wpływ złych i demoralizujących środków przekazu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• we środę, 15 października – św. Teresa z Avila, hiszpańska zakonnica urodzona 500 lat temu, wielka reformatorka Karmelu i autorka dzieł mistycznych;
• we czwartek, 16 października – św. Jadwiga Śląska. Żyła w XIII wieku. Księżna Jadwiga była szczególnie wrażliwa na los ludzi ubogich i chorych. Dla nich fundowała wiele szpitali. Po śmierci męża osiadła w klasztorze w Trzebnicy;
• w piątek, 17 października – św. Ignacy Antiocheński, męczennik z początków chrześcijaństwa;
• w niedzielę, 19 października – błog. Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik, duszpasterz środowisk medycznych i świata pracy, bronił godności człowieka - „Zło dobrem zwyciężaj”, szykanowany przez władze komunistyczne i brutalnie zamordowany.

606919
Dzisiaj: 5
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,895