1. Dziś pierwsza niedziela października. Trwają nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata, a zwłaszcza za Synod poświęcony rodzinie. Zachęcamy do udziału w codziennym Nabożeństwie w połączeniu ze Mszą Świętą o g. 17,30 dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Na poszczególne dni zapraszamy do prowadzenia rozważań różne grupy i wspólnoty istniejące w parafii. Prosimy tych, którzy przewodzą grupom o pobranie w zakrystii rozważań na dany dzień, przygotowanie ich i prowadzenie.

2. Naszą modlitwą dzisiaj w liturgii i na Różańcu przeżywając wspomnienie Św. Siostry Faustyny, której obraz już jest obok ołtarza Miłosierdzia Bożego przygotujmy się do dobrego przeżycia w przyszłą niedzielę wprowadzenia do naszej świątyni jej relikwii przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik na Mszach świętych. Główną Mszę świętą o g. 11,00 z przyjęciem relikwii, poświęceniem Jej obrazu i tablicy epitafijnej + Ks. Tadeusza Hańderka odprawi Ks. Arcyb. Stanisław Nowak z Częstochowy.

3. Również modlitwa w tych dniach zbliżającej się 36 rocznicy wyboru Jana Pawła II niech będzie dziękczynieniem za Jego święte życie, za Jego kanonizację i przygotowaniem do przeżycia po raz pierwszy w historii liturgicznego wspomnienia 22 października i Odpustu w Bukowie. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XIV Dzień Papieski pod hasłem: ”Jan Paweł II – Świętymi bądźcie” i ofiarą do puszki wesprzemy kształcenie najbardziej uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

4. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie NMP Różańcowej, które przypada we wtorek 7 października, a szczególnie dzisiaj Uroczyste Nabożeństwo Różańcowe z procesją Eucharystyczną do Ołtarzy Różańcowych o g. 15,30, na które serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie należących do Żywych Róż, które przygotują ołtarze i przyniosą uaktualnione listy członków; jest to równocześnie Zmiana tajemnic i z Rady Duszp. prosimy do podawania rozważań.

5.Zachęcamy, zaangażowanych parafian pragnących spełniać posługę nadzwyczajnego szafarza komunii św., zwłaszcza zanoszącego Jezusa chorym czy lektora czytającego Pismo święte do zgłoszenia się u ks. proboszcza, celem skierowania na przygotowania, które nastąpią wkrótce. Szczegóły na stronie internetowej diecezji.

6. Serdeczne Bóg zapłać za hojniejsze ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na wykonane prace przy Kościele: wymiany dachu nad obejściem i renowacji tynków nad wejściem a zwłaszcza na prace konserwatorskie przy odnawianiu elementów z cegły Kaplicy w Chorowicach, dokończeniu prac przy tynkach oraz renowacji stolarki okiennej i drzwi. Przy dotacji WUOZ my mamy pokryć przeszło 60 tys. zł kosztów prac. Prosimy rodziny, które tylko mogą, aby ofiarowały z serca środki na pokrycie tych wszystkich kosztownych prac i dużych wydatków. Szczególne Bóg zapłać rodzinom, które składają hojniejsze ofiary na tacę i przez bank na relikwiarz i obraz Św. Faustyny oraz tablicę epitafijną + Ks.Tadeuszowi Hańderkowi. Modlimy się o Błog. Boże dla Was we Mszach św. za Parafian.

7. Składamy podziękowanie rodzinom z z ul. Rzymskiej cz. I i ul. Ogrodowej za sprzątanie świątyni. Na sobotę od g.8,00 do troski o Kościół zapraszamy rodziny z ul. Rzymskiej cz. I i ul. Ogrodowej. Za 2 tygodnie z ul. Św. Bartłomieja.

8. Przypominamy młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych, że teraz w 2 tygodniu miesiąca mają spotkania przygotowujące do bierzmowania: we środę o g.16,30, w piątek o 16,30 lub 18,45. Również z klas trzecich jak co tydzień.

9. Zachęcamy wszystkich, aby wychodząc ze Mszy św. przy stolikach nabyli tygodniki katolickie i miesięczniki. Jest w Gościu na CD cz.3, ostatnia Dzienniczka św. Faustyny, a w Niedzieli z dodatkiem dla młodych i małopolski mi. o relikwiach św. Faustyny !

10. Dzieci i młodzież zapraszamy do spotkań w grupach duszpasterskich według ustalonych terminów, które są na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, która ma adres Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
we czwartek, 9 października – błog. Wincenty Kadłubek, biskup, który jednak zrzekł się tego urzędu i osiadł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej, czyli pierwszej historii Polski;.

606918
Dzisiaj: 4
Wczoraj: 119
Ten miesiąc: 2,894